gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Laatste artikelen
        
 
Ik had vanmiddag de keus tussen een discussie met burgemeester Cohen over veiligheid en het eerste concert van het leer symfonie orkest van de muziekschool in het hoofdgebouw van de ABN Amro. Ik koos voor het laatste. 
Bij de begrotingsbehandeling afgelopen najaar heeft Leefbaar Zuidoost een motie ingediend om de muziekschool extra € 30.000,-- te geven voor activiteiten in het basisonderwijs. Met algemene stemmen aangenomen.
Directeur Marco de la Souza refereerde in zijn openingstoespraak dat er nog al wat vooroordelen zijn voor wat betreft Amsterdam Zuidoost c.q. de Bijlmer. Toen hij een collega directeur vroeg of die nog een viooldocent wist voor de muziekschool Zuidoost kreeg hij het antwoord: "Is er dan belangstelling voor viool spelen in de Bijlmer?"
 
                
 
Nou en hoe. Twee groepen van 25 kinderen zetten vanmiddag hun beste beentje voor. Twintig lessen van een uur leverde al een prestatie van formaat op. De Eurovisie mars, het Europese volkslied (Beethoven's Alle Menschen werden Brüder) en een echte blues.
Het was hartverwarmend met welke overgave en trots die kinderen met elkaar musiceerden. De manier ook waarop ze vertelden over hun liefde voor hun instrument (viool, cello en klarinet). En, vraagt u zich af: "dat zullen allemaal wel autochtone (witte) kindertjes zijn?" Niet minder is waar. Sterker nog, kinderen met een niet witte huidskleur waren in de meerderheid. Ontroerend om van een zwart meisje te horen hoe ze is gaan houden van de cello.
Met de complimenten aan de begeleidende docenten die met 200% overgave met die kinderen bezig zijn. Alles klopte. De opkomst van het orkest, het opstaan, de buiging na afloop voor het publiek. En natuurlijk voor alle artiesten na afloop bloemen.
Achteraf een goede keuze om voor dit evenement te kiezen. Want op deze manier hou je kinderen van de straat en komen ze niet in de verleiding om vervelende dingen te doen. En dat zal in de toekomst een goede bijdrage leveren aan de veiligheid. Dus, terwijl burgemeester Cohen in het gebouw van Imagine IC zat te praten met deelraadsleden over veiligheid was ik getuige van een project die kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding geeft, de liefde voor muziek bijbrengt waardoor ze minder kans hebben om af te glijden. Toekomstige ambassadeurs zijn voor een veilig Amsterdam Zuidoost. 
Lees meer...
 
             interpellatie
 
Het begon allemaal veelbelovend, de raadsvergadering van gisteren. Een interpellatie van de VVD over het samenvoegen van de nieuwe Stichting Samenlevingsopbouw Amsterdam Zuidoost (SSAZ) met het Multicultureel Participatiebureau (MP) bureau. Dat we in januari een besluit hebben genomen over die samenvoeging wat tot aan de dag van vandaag nog niet geëffectueerd is. Het DB heeft het, bij andere voorstellen, maar steeds over tempo maken. Maar waar, door de raad gevraagd, tempo gemaakt moet worden doet men het niet. Dan heet het plotseling zorgvuldigheid. Ik noem het traineren van het besluit van de raad. De vraag is dan wie wat en met welke bedoeling het uitvoeren van het raadsbesluit ophoudt? In een motie heeft de raad gisteren vastgelegd dat per 01 september de samenvoeging van die 2 organisaties geregeld moet zijn. Maar ik vrees, dat we in september weer geconfronteerd worden met bedachte argumenten om het nog niet geregeld te hebben. Zomervakantie, te weinig capaciteit (personeel) om het allemaal zorgvuldig tot stand te brengen. Zeg nu gewoon dat er veel weerstand is om het MP bureau (een parel van het voormalige Zwart Beraad) te laten opgaan in de nieuwe Stichting Samenlevingsopbouw. Maar nee, omstandig wordt er uitgelegd dat zorgvuldigheid is geboden en dat het daarom meer tijd kost. De raad heeft een besluit genomen in januari en DB, ambtenaren en andere betrokkenen hebben dat gewoon loyaal en snel uit te voeren. Punt uit.
 
 

Hoe functioneel maak je een Multi Functioneel Jongerencentrum?

De voordracht over het nieuwe Bijlmer Sport Centrum (BSC) was een eitje. Alle fracties ondersteunden de plannen en waren enthousiast. Binnen een paar minuten afgehandeld.
De voordracht over het Multi Functioneel Jongerencentrum Ganzenhoef nam al wat meer tijd in beslag. Vooral omdat de portefeuillehouder halsstarrig volhield aan de voordracht dat jongerenactiviteiten vanaf 16.00 uur (althans op werkdagen) plaats zouden kunnen vinden en bv ’s ochtends ook activiteiten een plaats zouden kunnen krijgen voor ouderen en/of andere doelgroepen. Onze insteek was dat we daar a priori niet tegen zijn, maar dat het jongerencentrum primair een jongerencentrum moet zijn en dat op basis van halfjaarlijkse programmeringen gekeken zou kunnen worden waar of op welk tijdstip andere activiteiten dan jongerenactiviteiten zouden kunnen plaats vinden. Maar door het op voorhand al dicht te timmeren dat het centrum alleen vanaf 16.00 uur voor jongeren gebruikt kan worden is het wat ons betreft niet primair een jongerencentrum, maar een jongerencentrum met allerlei “branchevreemde” welzijnsactiviteiten. Ervan uitgaan dat jongeren voor 16.00 uur geen behoefte zouden hebben aan een plek waar ze terecht kunnen is een aanname die wij niet kunnen onderschrijven ( kijk naar de roosters van middelbare scholen met vele tussenuren etc.) En dan hebben we liever dat ze daar terecht kunnen dan dat ze op straat rond hangen. 

     De achterkamer van de PvdA

Tenslotte de voorjaarsnota. In de commissie al veel over gezegd en gisteravond leek het erop dat het dus daarom redelijk snel afgehandeld kon worden. Nou daar werd aan het eind een merkwaardig maar vooral verbijsterend politiek spel gespeeld. En dan ging het om een krediet voor de inrichting van het nieuwe stadsdeelkantoor. Simpel gezegd, vloerbedekking, tafels en stoelen, bureaus, archiefkasten en wat daar allemaal nog meer bij komt. De PvdA vond dat het allemaal misschien wel minder kon door bv. bestaand meubilair mee te nemen. Die discussie leverde een tegenstelling op tussen de PvdA fractie en het DB die qua dualisme misschien nog boeiend kon worden genoemd, maar in het verloop van het debat tranentrekkend werd. De fractie van de PvdA die om schorsing vroeg. Nog voor de vergadering hervat werd vroeg vervolgens het DB om een schorsing. Op basis waarvan? De uitkomst van de schorsing van de PvdA is ons raadsleden niet bekend gemaakt. En dan vraagt het DB schorsing? De PvdA fractie heeft haar standpunt dus gecommuniceerd met het DB en niet met de raad waarop het DB dan dus zelf weer schorst. Hoezo dualisme? Hoezo een open en eerlijk debat? Achterkamertjespolitiek van het zuiverste water. Letterlijk en figuurlijk. Zelfs de andere coalitiepartijen (VVD en CDA) moesten lijdzaam toezien hoe de PvdA fractie gewoon een deal sloot met het DB. Wat een warm nest moet zo'n coalitie toch niet zijn dat je dat allemaal over je heen laat gaan.........

 
   Portefeuillehouder Els Verdonk.
Zij mocht namens het DB de knieval maken naar de PvdA fractie
 
Bij monde van portefeuillehouder Els Verdonk kwam het DB met de toezegging dat een extern bureau wordt ingehuurd om te bekijken of en wat er van de oude inventaris (inmiddels voor een belangrijk deel afgeschreven) zou kunnen worden meegenomen. Daar kon de PvdA wel mee leven. Anderen werd niets gevraagd. Een staaltje van oude politiek die zijn weerga niet kent. Het wordt tijd dat die arrogantie van de macht eens een keer genadeloos wordt afgestraft. Dinsdag 07 maart 2006 is daar een mooie gelegenheid voor.

Zie ook weblog Mart van de Wiel

Lees meer...   (8 reacties)
 
        Gonny van den Oudenallen
 
De afgelopen weken hebben we in de pers kunnen lezen over hoe politieke partijen in de centrale stad merkwaardige (om het maar eufemistisch uit te drukken) opvattingen hadden over de besteding van gelden voor fractieondersteuning. De ene bedenkelijke besteding na de andere rolde zich voor ons uit. Gonny van den Oudenallen (Mokum Mobiel) was de eerste die voor de bijl ging. Ruim € 20.000,-- had ze gedeclareerd bij haar eigen bedrijfje. Voor adviezen. Ziet u het voor u? Gonny vraagt aan Gonny wat op bepaalde politieke dossiers wijsheid is. Gonny vraagt zich af welke strategie de beste zou zijn? Dus vraag je Gonny daarover te adviseren.
 
  Het episch centrum van Leefbaar Amsterdam?
 
Maar helemaal bont maken het de Bakkertjes (Leefbaar Amsterdam). Die huren een “partijpand” voor zo’n € 46.000,-- per jaar. In de praktijk blijkt dat een opslagloods te zijn waar de meubelonderneming van de Bakkertjes zijn spullen kwijt kan en belangrijker nog, de mercedessen kunnen worden gestald. Maar nee dat pand was en is bedoeld voor het ontvangen van de burgers (sic!!) en het internetgebeuren.
Vorig jaar kwam Bakker sr. in het nieuws m.b.t.  vermeend geweld en intimidatie van een ex-vriendin. Een privé kwestie, maar Leefbaar Amsterdam betaalde de € 11.000,-- advocaatkosten. En wat te denken van € 2.500,-- voor kostuums van duo raadsleden.
Je kan erom lachen. Maar het is godgeklaagd dat personen, die zeggen dat ze voor de gewone (de zwakkeren in de samenleving) mensen opkomen, zich zo met publieke middelen verrijken. Voor die mensen die nog een greintje vertrouwen hadden in de politiek is dus dat nu ook helemaal over.
 
             
 
Leefbaar Zuidoost kreeg in 2004 een bijdrage van ruim € 18.000,--. Inmiddels hebben alle partijen in Zuidoost hun financiële verslag over 2004 ingeleverd en zijn er, voor zover ik heb vernomen, geen redenen om te veronderstellen dat men onrechtmatig met de uitgaven is omgesprongen. Kennelijk kan de centrale stad daar nog wat leren. Wat Leefbaar Zuidoost betreft hebben we ruim € 12.000,-- teruggestort naar het stadsdeel omdat we dat geld simpelweg niet gebruikt hebben. Dat kan je dom noemen, maar wij staan op het standpunt dat je alleen werkelijk gemaakte kosten kunt en mag declareren. Kosten ook die duidelijk te maken hebben met fractieondersteuning. En dan gaan wij niet lopen zoeken naar mogelijkheden om dat maar op te maken zonder dat het relevant is.
 
 
        

En ja, in onze fractie rijdt er niemand in een rode mercedes sportwagen of een four-wheel drive waarvoor je bv. een opslagloods moet huren om die in te stallen. En zijn wij ook geen mensen van kikke jurkjes en driedelige kostuums. En ons internetgebeuren vindt plaats bij fractieleden thuis die daarvoor hun eigen, door henzelf betaalde, internetverbinding gebruiken. Waardoor we bijna 24 uur per dag on line zijn. En als we met u in gesprek raken in een koffiehuis of een kroeg of waar dan ook dan bieden we u graag een consumptie aan, op eigen kosten.

Lees meer...
 
    2004
 
Het was weer heel gezellig op het jaarlijkse Torentijd festival. Tussen de flats Gouden Leeuw en Groenhoven. Swingende acts en hartverwarmende voorstellingen van kinderen (dans, muziek en theater).
En natuurlijk veel mensen gesproken, ook over de politieke actualiteit. Maar bovenal weer een spetterend festival dat inmiddels in de top-tien staat van de Amsterdam festivals.
Een festival ook waar mensen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. En met dit mooie weer was het goed vertoeven in de heerlijkheid Gouden Leeuw en Groenhoven. Met een hapje en een drankje. Torentijd festival is een voorbeeld, naast ook andere bewonersinitiatieven, van hoe je de sociale cohesie in een buurt naar buiten kunt brengen. Waar mensen plezier met elkaar hebben, dansen, praten, eten en drinken etc. Gewoon buurtgenoten zijn. Ik hoop dat meerdere collega's (ik heb er gisteren 4 geteld waaronder 3 van Leefbaar Zuidoost) vanuit de raad vandaag en morgen nog die sfeer zullen willen proeven. Levert meer inzicht op dat de dikke nota's die we in ons postvakje krijgen.
Vanmiddag/avond en morgen dus nog zeker een bezoek waard. Vlakbij metrostation Ganzenhoef.
Zie voor volledig programma de website van het Torentijdfestival.
 
      2005
Lees meer...
Hoewel het nog zomerreces moet worden is het interessant te zien naar aanloop van de verkiezingen (maart 2006) hoe posities worden gekozen.
De discussie rond het SpvE Holendrecht is daar al een voorbeeld van. Niet eerder stelde de PvdA-fractie zich, als het ging om ruimtelijke vernieuwing, zo terughoudend op.Volgens mij heeft dat alles te maken met de interne machtsstrijd binnen de PvdA die inmiddels is losgebarsten zoals elke vier jaar dat het geval is Worden stellingen minder sterk betrokken. Een jaar geleden zou dit SPvE er doorgejast zijn. Nu dus even niet. 
Want wat is er aan de hand binnen de PvdA? De etnische machtsstrijd van wie op welke plek moet komen. Sterk gedomineerd vanuit specifieke achterbannen (Surinamers, Antillianen en Afrikanen). Maar ook hoe bepaalde maatschappelijke problemen aangepakt zouden moeten worden.
 
  fractie Zuidoost staat voor dillemma's !!!!
 
Dat is niet nieuw binnen de PvdA. Elke vier jaar wordt die strijd in alle heftigheid gevoerd Maar wat is er eigenlijk precies aan de hand binnen de PvdA? Ondanks het feit dat in de fractie en het bestuur van de PvdA de representativiteit van bewoners in Zuidoost getalsmatig geregeld is is er sprake van een dominante positie van autochtone (witte) Nederlanders. Die bepalen de agenda. Bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijk vernieuwing. Volgen rüchtsichtlos Duco Stadig als het gaat om bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

Dat is echter niet wat etnische groepen in Zuidoost bezig houdt. Die hebben niet zoveel met de vernieuwing van de Bijlmermeer op dat punt, anders dan dat ze constateren dat die vernieuwing voor een belangrijk deel voorbij gaat aan huidige bewoners, en veelal ook hun achterban. Het is interessant om te analyseren dat de PvdA in haar ideeën heel erg etnisch (soms zelf op het randje van cliëntisme) bezig is, maar tegelijkertijd dat de witte voormannen en vrouwen de dienst uitmaken. En allerlei projecten in het kader van Sociaal Economische Vernieuwing zijn niet meer dan doekjes voor het bloeden.

 

   Harry Verzijl     Els Verdonk

De komende maanden zal er een gigantische machtsstrijd ontstaan binnen de PvdA. Over de lijsttrekker, de beoogde DB-ers, de beoogde fractievoorzitter en de samenstelling van de kandidatenlijst. De vraag is of het “witte” management (Verzijl en Verdonk) binnen de PvdA dat allemaal in, hun gewenste, goede banen zal kunnen leiden.Ik voorspel dat de dominante “witte” cultuur binnen de PvdA de komende tijd daar nog een fikse dobber aan zal hebben, als ze het al redden. En daarbij ook nog de strijd tussen andere "dominante"culturen. Zie mijn weblog van 05-05-05.
Volgens mij is het spel al op de wagen en zijn de posities bepaald. Ik vrees een gevecht tussen “zwart en wit” binnen de PvdA. Wat ik overigens betreur, want ik wens niet in dat soort tegenstellingen te denken.
 
 
              
 
Godzijdank hebben wij daar binnen Leefbaar Zuidoost geen last van. Is er sprake van respect voor elk individu, van welke afkomst dan ook. Waar mensen staan voor de ideeën van de partij en niet omdat de partij ze een kruiwagen biedt om hogerop te komen dan wel een grote invloed te verwerven voor de eigen (etnische) achterban.

Lees meer...
    Hoorzitting
 
Het stadsdeel heeft allerlei plannen met de wijk Holendrecht-West. Gisteravond ( 22 juni) was er daarom een hoorzitting van de commissie Ruimtelijke Ordening Veiligheid en Beheer (ROVB) in buurtcentrum Holendrecht. Hoewel ik geen deel uit maak van die commissie was ik benieuwd hoe zoiets zou verlopen. Het was de eerste keer dat een commissie op locatie de mening van bewoners en andere betrokkenen polste. Gisteren ging het om het SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) Holendrecht waarin allerlei ruimtelijke vernieuwingen worden voorgesteld.
Ik vond het een geslaagde avond. Een kleine 20 insprekers konden hun zegje doen en de commissieleden konden hen vragen stellen. De opkomst was groot (zo'n 100 mensen) waaruit afgeleid mag worden dat de plannen voor Holendrecht-West sterk leven bij de mensen.
 
luisteren, de dialoog zoeken en draagvlak creeéren.
 
Wat mij pijnlijk duidelijk werd is dat het stadsdeelbestuur participatie van bewoners bij ingrijpende plannen geen inhoud weet te geven. Er zijn informatieavonden geweest, formele inspraak, maar met de opmerkingen en de wensen van de bewoners is vervolgens vrijwel niets gedaan. Alternatieve plannen zijn genegeerd, ja sterker nog, hebben commissieleden nooit bereikt. Wat mij ook verbaasde was dat betrokken woningcorporaties in dat gebied op belangrijke punten de plannen van het DB verwierpen. Dat zijn wel je partners waar je de klus mee zou moeten klaren!!!!! Het is telkens weer verbazingwekkend hoe het DB a. niet in staat is om te luisteren, b. een dialoog op gang te brengen en c. een breed draagvlak te creëren waar alle partijen, met geven en nemen, zich kunnen vinden in welke kant het op zou moeten gaan. Stedenbouwkundigen/planologen bedenken iets, laten de meningen van bewoners vervolgens gelaten over zich heen komen en gaan gewoon door met waar ze mee bezig waren, soms met marginale aanpassingen. Of zoals een inspreker het noemde: “plannenmakers zijn moderne colporteurs die je een product aansmeren waarop je helemaal niet zit wachten.” Een andere inspreekster was van mening dat er geen sprake was van participatie maar louter van consultatie.
En dat terwijl het verzet in Holendrecht hoog is v.w.b. de verlaging van de Holendrechtdreef, de sloop van zo'n 40 woningen in Ochtenhof, de bouw van grote woontorens, het ontbreken van adequate plannen m.b.t. parkeervoorzieningen etc. etc. En zoals gezegd, mijn mond viel open toen ik hoorde dat de woningcorporatie Eigen Haard niet van plan is mee te werken aan de sloop van woningen, die ze in eigendom hebben, als aan een aantal randvoorwaarden niet wordt voldaan. En dat de eigenaar van het winkelcentrum, dat inderdaad behoorlijk verloederd is, vond dat er te praten viel over verschillende opties. Verplaatsen maar dan met minder vierkante meters zodat geen woningen gesloopt hoeven te worden tot zelfs vernieuwbouw op de huidige plek. 
Kortom, argumenten genoeg om nog eens kritisch de plannen tegen het licht te houden en serieus alternatieven te overwegen. Maar wat het DB betreft dendert de trein door op de inmiddels verdubbelde spoorbaan, die de Holendrechters ook al voor hun kiezen hebben gekregen. Of zoals een collega het noemde: “Een stedenbouwkundige coup”.
 
 
  bewoners mogen en kunnen vooral geen wissels verzetten.
 
Wat mij betreft gaan commissies vaker op locatie om met bewoners te spreken over ingrijpende plannen. Waarschijnlijk tot ergernis en onbegrip van de beleidsmakers die het uitermate vervelend vinden om door, gemotiveerde, bewoners voor de voeten te worden gelopen die op bepaalde punten wissels willen verzetten. Dan gaan bij die beleidsmakers alle seinen op rood. Mogen alleen sneltreinen door en staan stoptreinen stil. 
 
Toevoeging 24 juni: 

Hoe belangrijk zo'n hoorzitting kan zijn bleek gisteravond (23 juni) toen de cie ROVB het SPvE formeel in de commissie heeft besproken. Behalve de VVD waren alle partijen van mening dat er geen draagvlak was voor de plannen en dat het DB daarover slecht gecommuniceerd heeft. Het plan is daarom vooralsnog van tafel en komt dus a.s. dinsdag ook niet ter besluitvorming in de raad. Een goede zaak, maar of bewoners en andere betrokkenen nog in staat worden gesteld om voor hun belangrijke wissels te verzetten is afwachten. Ik hoop het van harte, maar ik ben er nog niet gerust op.

Zie ook weblog Mart van de Wiel
Lees meer...   (3 reacties)
        
 
Gisteravond het rapport van Ernst & Young ontvangen over het faillisssement van Alcides. Alcides, de weerbare, weet u nog? Nou zo weerbaar bleek Alcides dus niet te zijn.
Het rapport leest als een spannend jongensboek. Je valt van de ene verbijstering in de andere. Hoe een paar mensen er zo'n administratieve en financiële puinhoop van hebben kunnen maken. En dat onder het oog van subsidieverstrekkers.
In persverklaringen las ik woorden als vernietigend en "we voelen ons bedonderd" (Stadsdeel Zeeburg). Maar als je het rapport goed leest dan is er door Ernst & Young ook weer om de hete brij heen gelopen. Heeft men dus ook weer de spreekwoordelijke steen niet boven gekregen. Beperkt men zich voornamenlijk tot de administratieve en financiële chaos bij Alcides en worden juridische termen als verwijtbaar gedrag etc. zorgvuldig vermeden. Ook heeft E&Y bewust niet met vertegenwoordigers van de betrokken stadsdelen gesproken, hetgeen ik persoonlijk opmerkelijk vind (of was dat omdat betrokken stadsdelen mede opdrachtgever waren?). Het resultaat is dus een feitelijk (gebaseerd op administratieve en financiële processen) rapport dat weliswaar een schokkend beeld schetst van hoe het allemaal gegaan is en waardoor Alcides wel failliet moest gaan. Een rapport ook waar verantwoordelijke politieke bestuurders niet wakker van hoeven te liggen, sterker nog de mogelijkheid biedt om hun straatje, voor zover ze dat al niet gedaan hebben, nog eens netjes schoon te vegen. In het hele rapport lees ik geen woord over falend toezicht en controle van subsidiegelden. Ondanks het ontbreken van, door een accountant goedgekeurde, jaarrekeningen en financiële verantwoording in de jaren 2002 en 2003 is men gewoon doorgegaan met het betalen van subsidies aan Alcides. Is men afgegaan op de blauwe ogen, we zeiden dat al eerder, van bestuursvoorzitter Albert van Wingerden. Maar ook de rol van de Raad van Toezicht o.l.v. Anne-Lize van der Stoel is op zijn zachtst gezegd bedenkelijk. En dat hebben we als raad in Zuidoost allemaal laten gebeuren. Uit het rapport blijkt dat het stadsdeel Zuidoost al vanaf 2002 op de hoogte was van financiële problemen bij Alcides. Een gegeven dat wij als Leefbaar Zuidoost al vanaf juni 2003 menigmaal en op allerlei manieren aan de orde hebben gesteld (zie ons Alcides dossier), maar het was telkens weer tegen dovemansoren gericht. Het lijkt erop dat het DB dit rapport van Ernst & Young nodig heeft gehad om uiteindelijk te beseffen dat wij terecht aan de noodrem trokken en dus niet, om het maar plat te zeggen, uit onze nek lulden.
Maar het DB komt ook hier weer mee weg, evenals begin dit jaar toen het rapport van de raadsonderzoekscommissie Alcides aan de orde was. Wat zullen ze blij zijn met dit rapport waarmee ze zich volledig kunnen en zullen verschuilen achter de financiële en administratieve chaos van Alcides. Bestuur op afstand heet dat. Waar echter wel veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid.
 
              Pieter Litjens
 
En hoe verder? Juridische procedures die mogelijk jaren gaan duren? Opmerkelijk ook dat portefeuillehouder Pieter Litjens bij zijn korte toelichting gisteravond melding maakte van het feit dat het juridisch allemaal ingewikkeld was en dat het de vraag is of we als stadsdeel nog geld terugzien. De integrale reacties van voormalige bestuurders Alcides, als bijlage in het rapport, kunnen als een eerste vingeroefening worden gezien voor een slepende juridische procedure, als het al daar al van komt.
Andere taal dan een paar maanden geleden waar stellig werd beweerd dat er mogelijk juridische stappen zouden kunnen worden ondernomen om verantwoordelijke bestuurders (Raad van Bestuur en Raad van Toezicht) persoonlijk financieel verantwoordelijk te stellen. En zal het debacle Alcides uitgaan als een nachtkaars. Of zoals een collega van mij zei: "men heeft de soep langzaam koud laten worden." Met als resultaat: vele ontslagen en een bedrag van max. € 2,7 miljoen dat oninbaar zal zijn en waarvoor we als stadsdeel toch hele leuke dingen voor de bevolking hadden kunnen doen. Gaat de coalitie dit uitleggen aan de bewoners van Amsterdam Zuidoost? Ik ben benieuwd hoe?
En het argument dat we in Zuidoost een snelle doorstart hebben kunnen maken v.w.b. het welzijnswerk krijgt zo langzamerhand een andere betekenis. Want de relatie stadsdeel en Swazoom (de nieuwe welzijnsstichting) dreigt ook alweer problematisch te worden. En is mijn beeld, gisteren, van een kopieermachine meer dan symbolisch.
 
 
Een kritisch lid van de PvdA heeft ook zo zijn mening over Alcides
Lees meer...   (2 reacties)
 
               
 
Volgens journalist Marcel Wiegman in Het Parool van afgelopen zaterdag heeft stadsdeelvoorzitter Centrum, Anne-Lize van der Stoel, een grote voorliefde voor feiten. Vervolgens fileert Wiegman genadeloos een aantal feiten met betrekking tot de besluitvorming (vergunningen) rond de jaarlijkse Gay Pride. Interessant om te lezen, maar wat mij intrigeerde was het slot van de column (De Republiek Amsterdam) van Wiegman waar hij gewag maakt van het verschijnen, deze week, van het rapport van Ernst & Young over het faillissement van Alcides. Anne-Lize van der Stoel zou, als voorzitter van de Raad van Toezicht Alcides, op de hoogte zijn geweest van het feit dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, Albert van Wingerden, in 2003 ten onrechte veel te rooskleurige cijfers had gepresenteerd om bv. de welzijnsactiviteiten in Zeeburg binnen te halen. Van der Stoel zou ook geweten moeten hebben dat Alcides naar de afgrond dreigde te gaan. Heeft dus niet en adequaat ingegrepen en daarmee haar bestuurlijke verantwoordelijkheid, als voorzitter van de Raad van Toezicht, genomen. Met alle gevolgen van dien. Een failliet Alcides en honderden ontslagen.
 
Anne-Lize van der Stoel. Feiten als het zo uitkomt?
 
Na vragen uit de deelraad Centrum beriep ze zich op een spreekverbod van Ernst & Young, aldus Marcel Wiegman. Maar een woordvoerder van E&Y liet weten dat er juridisch geen informatieplicht maar wel een zwijgrecht was. Ook had van der Stoel, krachtens haar verklaring in de deelraad, gezegd dat ze zou hebben aangedrongen bij Ernst & Young om een snelle publicatie van het rapport om een einde te maken aan "flagrante onjuistheden" die over haar werden beweerd. Maar merkt Wiegman fijntjes op: "Door eindeloze op- en aanmerkingen van haar eigen advocaat stapelde zich vertraging op vertraging."
 
Is het welzijnsaanbod nu op orde?
 
Deze week weten we dus, hopenlijk, meer. Ook over hoe het DB Zuidoost heeft geopereerd in de kwestie Alcides. Wat men op welk moment heeft geweten dan wel zou hebben moeten weten. En of alle relevante informatie met de deelraad Zuidoost is gedeeld. Persoonlijk ben ik bang dat ook Ernst & Young de onderste steen niet boven heeft gekregen, want anders loop je geen maanden met advocaten te steggelen over teksten. En zou er weer sprake kunnen zijn van de beproefde doofpotmethode.
In Amsterdam Zuidoost zitten we nog de wonden te likken van het debacle Alcides. Ondertussen is er een nieuwe welzijnsstichting Swazoom die het gat van welzijnsvoorzieningen moet opvullen. Volgens het DB gaat dat allemaal goed, zijn er prestatieafspraken gemaakt etc. etc. Maar gaat het ook werkelijk goed? Ik ben daar nog niet zo zeker van gelet op een zekere spanning die lijkt te bestaan tussen het DB en het management van Swazoom die erop zou kunnen duiden dat we in Zuidoost nog steeds met het welzijnswerk in de gevarenzone zitten. Mogelijk dat de besluitvorming in het DB van vandaag (21 juni) meer helderheid oplevert?
 
Laat Swazoom geen kopie worden van Alcides!!!!
 
PS. Het rapport van Ernst & Young is binnen en zal vanavond aan de raadsleden ter hand worden gesteld.
Lees meer...
 
 
 
In haar wekelijkse weblog maakt stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet zich, terecht, boos over de ongenuanceerde berichtgeving als het gaat om Amsterdam Zuidoost.
"Het lijkt soms alsof er steeds op zoek wordt gegaan naar het bevestigen van oude beelden en overtuigingen", aldus Elvira Sweet.
 
       Preventief fouilleren
 
Inderdaad associëren journalisten Amsterdam Zuidoost met onveilig, junks en "a place not to be". Natuurlijk kent Zuidoost problemen maar die zijn niet anders of erger dan welk stadsdeel dan ook. Ja, het is waar dat er gewapende incidenten plaats vinden in bepaalden delen van Zuidoost. Ik betwijfel echter of dat substantieel meer is dan bv. de binnenstad of Noord, om maar een vergelijkbaar stadsdeel te noemen. Maar het is ook waar dat de afgelopen 2 jaar gewapende incidenten met 10% zijn afgenomen. Te weinig misschien, maar in ieder geval een begin naar een veiliger Zuidoost.
 
Als ik zeg dat Elvira Sweet terecht boos is betekent dat nog niet een lofzang op het door het DB gevoerde beleid voor wat betreft veiligheid. Integendeel. Kennelijk slaagt men er maar niet in om het beeld om te buigen door tegenover dat negatieve imago een totaal ander beeld te scheppen. Men blijft volharden in het beeld van de multi-culturele samenleving als een soort Haarlemmerolie van de samenleving, het beeld van, vermeende, successen op het gebied van "empowerment" van allochtonen, vrouwen, jongeren etc, het beeld van flats slopen en vervangen door saaie Vinex woningen die een uitstraling hebben van een vrieskist, het beeld van ziek, zwak en misselijk dat we met zijn allen in Zuidoost toch steeds zelf hoog houden. Is het dan gek dat bv. journalisten het beeld bevestigen dat we zelf eigenlijk creeëren?
 
 Het Nieuwe Bijlmerstation. Of toch maar anders noemen?
 
Misschien zouden we de naam Bijlmer definitief moeten schrappen. Ik herinner mij een discussie over het NS/metrostation Bijlmer. Die naam mocht niet veranderen, werd gezien als een soort geuzennaam. Maar tegelijkertijd is de naam Bijlmer inhaerent aan: onveilig, crimininaliteit, illegaliteit, drugsparadijs etc. etc. Als je zegt dat je in de Bijlmer woont dan schrikken mensen, als je zegt dat je in Amsterdam Zuidoost woont dan reageert men "normaal", behoudens die mensen die dan vragen: "maar toch niet in de Bijlmer?"
 
 Waarom niet gek doen, uit de bol gaan?
 
Onlangs hebben we gesproken over het city-marketingplan. Mooie communicatieverhalen maar het is eigenlijk allemaal zo verschrikkelijk braaf . Het spettert niet, het knettert niet, het sopt maar door in "succesverhalen" die eigenlijk helemaal geen succesverhalen zijn, althans voor buitenstaanders. Voor journalisten allemaal te soft en dus niet "nieuwswaardig".
De raad wordt nu gevraagd om € 400.000,--voor twee jaar uit te trekken voor city marketing. Met nauwelijks concrete plannen.
Waarom doen we eens niet gek? Gaan we uit ons bol en huren we creatieve geesten in om de beeldvorming van mensen als het gaat om Amsterdam Zuidoost (de Bijlmer) volledig te verstoren. Dat zou, wat mij betreft, een paar centen mogen kosten. En dan niet begeleid door een ambtelijke werkgroep maar door mensen die weten hoe je hardnekkige beelden kunt veranderen en verstoren. Het is een kwestie van durven en moed tonen. Door het over te laten aan mensen waar je, ambtelijk en politiek, even geen greep op wil hebben. Misschien wordt het dan echt wat met het imago van Amsterdam Zuidoost.
 
Lees meer...   (3 reacties)
                  
 
Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat het DB alle zeilen bijzet om voor het zomerreces zoveel mogelijk besluiten door te drukken in commissies en raad. Op allerlei dossiers moet er tempo gemaakt worden. Of het nu gaat om de verdere verzelfstandiging van Sirius (bestuurlijke inrichting van het openbaar onderwijs), de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), SpvE’s en bestemmingsplannen etc. etc.

         Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Gisteravond tijdens de cie MO (Maatschappelijke Ontwikkeling) heb ik mij boos gemaakt over het feit dat de startnotitie m.b.t. de WMO niet tijdig (digitaal) beschikbaar was voor commissieleden en wij als fractie niet in staat zijn geweest om daar kennis van te nemen c.q. een oordeel daarover te vormen.Mijn voorstel was dan ook om het door te schuiven naar een volgende commissievergadering. Maar nee, de commissie, onder aanvoering van de coalitie, vond in meerderheid dat het toch behandeld kon en moest worden omdat het DB daar dringend op aandrong. En als ik hoor, terwijl ik geduldig sta te wachten om de presentielijst te tekenen, dat de fractievoorzitter van de PvdA tegen de voorzitter van de commissie zegt dat wat hem betreft er geen sprake van kan zijn dat bepaalde (!!!) partijen agendapunten willen afvoeren en dat dat een zaak is van de commissievoorzitter dan bekruipt mij het gevoel dat er met verschillende maten wordt gemeten. Als het de PvdA uitkomt dan zullen ze het argument van te late informatie breed uitmeten, als het ze het niet uitkomt (omdat het DB druk op de ketel heeft gezet) dan zijn argumenten van bepaalde (!!!) partijen plotseling niet relevant. Ik heb dan ook vastgesteld dat wij als Leefbaar Zuidoost niet in staat zijn gesteld om een afgewogen mening te geven over de startnotitie WMO. Reden waarom wij ons niet in de discussie hebben gemengd en ons standpunt nader bepalen bij de raadsbehandeling.

   Wel of niet afstoten van 4 gymlokalen?

Overigens was de MO commissievergadering weer een toonbeeld van hoe je drie kwartier tot een uur over niks kan praten. De startnotitie WMO was daar een voorbeeld van. Zie ook weblog Mart van de Wiel. Maar ook het Integraal Huisvesting Plan (IHP) gymzalen voor scholen. Er lag een simpel voorstel waarbij 4 locaties al of niet afgestoten zouden moeten/kunnen worden. Ja of nee. Wat gebeurt er vervolgens: oeverloos gepraat over vetzucht bij kinderen, over vakleerkrachten versus groepsleerkrachten, meer uren voor bewegingsonderwijs etc. De stokpaardjes werden weer uitgebreid bereden terwijl de vraag alleen maar was of er locaties afgestoten worden en kinderen daardoor 1 tot 1,5 kilometer zouden moeten lopen naar een gymzaal. Met als besluitvorming dat we met zijn allen vonden dat het vooralsnog maar bij het oude moet blijven. Had, volgens mij, in 15 minuten afgehandeld kunnen worden.

Een ander punt was het advies aan de wethouder Aboutaleb van de centrale stad over inburgering en diversiteit (door Milton Jones van de VVD op de agenda geplaatst). Ook zo’n onzin discussie omdat a. het een advies was aan de centrale stad en b. Zuidoost juist werd genoemd als een succesvol voorbeeld hoe je dat moet aanpakken. Maar in zijn algemeenheid vind ik dat rapportages (adviezen) aan de centrale stad (de gemeenteraad) ook daar horen en eventueel besproken worden. Ik vind het prima als we dat soort rapportages etc. ter kennisneming krijgen, maar om die dan vervolgens elke keer te agenderen gaat mij weer te ver.

 
          

En tenslotte de rondvraag. Hier geldt dat wanneer er één schaap over de dam is er meerdere volgen. Na één rondvraag blijken plotseling andere leden van de commissie ook, doorgaans irrelevante, vragen te hebben. Zoals wie de vrijkaartjes die het stadsdeel krijgt van de Arena beheert. Het DB of de griffie? En zo hadden we weer een vergadering die heel lang duurde terwijl het in een uurtje of 2 afgehandeld had kunnen worden. “Scoren” in de notulen lijkt een belangrijke drijfveer te zijn bij veel commissieleden. Ook al gaat het nergens over.

Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl