gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Interpellatie 4 G's
Hoewel het deze week nog reces is was er gisteren een extra raadsvergadering. Dit naar aanleiding van het aftreden van portefeuillehouder Hans Res. (zie Mart van de Wiel)
Die extra raadsvergadering gaf ons als Leefbaar Zuidoost de gelegenheid om een interpellatie te houden over het starten van de werkzaamheden m.b.t. het kappen van bomen en het daaropvolgende afgraven van de 's Gravendijkdreef. Al jaren onderwerp van een heftige en emotionele discussie tussen bewoners van de 4 G's (Gouden Leeuw, Groenhoven, Garstkamp en Geerdinkhof) en het stadsdeel. Uieindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen om een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de plannen. In juni/juli 2005 kreeg het stadsdeel van de RvS het groene licht. Niets aan de hand verder zou je zeggen. Maar dan breekt weer de pleuris uit. Het stadsdeel begint op 22 augustus met het kappen van bomen, het afzetten van een deel van de dreef en het instellen een omleidingdroute. Tot schrik en verbazing van de bewoners. Die waren daar door het stadsdeel niet van op de hoogte gebracht terwijl in het, door de raad goedgekeurde, interim beheerplan staat dat het stadsdeel bewoners minimaal 14 dagen van tevoren moet informeren over wat er gaat gebeuren.
 
Wim Mos, raadslid LeefbaarZuidoost
 
Reden dus voor collega Wim Mos van Leefbaar Zuidoost om de betrokken portefeuillehouder daarover middels een interpellatie aan de tand te voelen. Temeer omdat maandag en dinsdag chaotische verkeerstaferelen waren ontstaan als gevolg van een niet adequate bewegwijzering en waarschuwingsborden etc. Met als gevolg een ernstig auto ongeluk (zie voor foto's website Leefbaar Zuidoost) omdat een betonnen afzetting op de dreef niet als zodanig was aangegeven.
Het antwoord van de portefeuillehouder was verbijsterend en ontluisterend. De bewonersbrief was vorige week opgesteld (overigens 14 dagen te laat) en zou aan alle bewoners worden verspreid. Maandag bleek dat de doos met de bewonersbrief nog steeds bij de receptie in het stadsdeelkantoor stond !!!!
 
Pieter Litjens
 
Portefeuillehouder Litjens erkende volmondig dat er iets goed mis was gegaan en kon zich de boosheid van de bewoners dan ook goed voorstellen. Hij ging dan ook diep door het stof en beloofde in het vervolg de bewoners vroegtijdig en adequaat te zullen informeren.
Wat betreft de onveilige verkeerssituatie kon hij ook niet anders dan vaststellen dat er inderdaad voor verkeersdeelnemers niet duidelijk was en is wat er allemaal veranderd is met als gevolg dat vrachtauto's en ook bussen plotseling terecht kwamen in de wijk Geerdinkhof, daar moesten keren en maar zien hoe ze verder hun weg zouden moeten vervolgen. Bushaltes die van de ene dag op de andere waren opgeheven terwijl er nog geen alternatieve haltes waren geplaatst.
 
                          
 
Kortom, uitgerekend bij zo'n gevoelig onderwerp als de verlaging van de 's Gravendijkdreef laat het stadsdeel alles in de soep lopen wat er maar in de soep kan lopen. Voorzover er nog enigszins vertrouwen was in de lokale overheid bij de bewoners van de 4 G's is die nu wel tot nul gereduceerd. Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat de bewoners van de 4 G's zich niet alleen niet serieus voelen genomen (al jaren) maar inmiddels ook miskend en geschoffeerd. En daar helpen geen mooie woorden en beloftes meer aan.

Reacties

Elly van den Brink op 02-09-2005 22:08
Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat de bewoners van de 4 G's zich niet alleen niet serieus voelen genomen (al jaren) maar inmiddels ook miskend en geschoffeerd. En daar helpen geen mooie woorden en beloftes meer aan.

Gerard,

Dat is een juiste veronderstelling.

 

De bewoners van deze wijken in de Bijlmermeer voelen zich nu totaal afgeschreven.

 

En daar zullenwoorden als “we hebben het beste met jullie voor/we maken er wat moois van” niet meer helpen.

 

Ik hoop dat alles toch nog op zijn pootjes terecht zal komen, en dat dat geen wishful thinking is.
 
Elly
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl