gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Hans Res exit?
Hans Res, CDA DB-er Zuidoost
 
Gisteren kopte Het Parool "Bijltjesdag voor CDA raadsleden". In de slipstream daarvan staat ook CDA portefeuillehouder Hans Res in Amsterdam Zuidoost ter discussie. Immers, hij heeft als toenmalig fractievoorzitter van het CDA in de centrale stad een riante onkostenvergoeding bedacht en aan zichzelf uitgekeerd. Res was voorzitter en penningmeester van de stichting fractieondersteuning van het CDA. De huidige fractievoorzitter, Lucy Spee, moet van het afdelingsbestuur aftreden omdat men haar verantwoordelijk houdt voor, wat ik dan maar noem, laakbare praktijken. Merkwaardig genoeg ziet het afdelingsbestuur geen reden om het vertrouwen op te zeggen in Hans Res die als fractievoorzitter ook die verantwoordelijkheid had. Sterker nog, de laakbare constructie had bedacht. Zie ook weblog Mart van de Wiel
 
Harry Verzijl, fractievoorzitter PvdA Zuidoost
 
De PvdA fractie Zuidoost heeft bij monde van fractievoorzitter Harry Verzijl het vertrouwen opgezegd in Hans Res en gaat ervan uit dat het CDA Res zal wegsturen dan wel dat Res de eer aan zichzelf houdt. Kortom Hans Res is gewoon exit..
Persoonlijk vind ik dat het allemaal plotseling heel snel gaat. Ik vind dat Res de kans had moeten krijgen om zich in een openbaar debat met de raad te verantwoorden, hoe voorspelbaar de uitkomst van dat debat waarschijnlijk ook zou zijn. Maar die kans had hij moeten krijgen en was het aan hem om daar op in te gaan of niet. Die weg is door de PvdA en VVD, gezien hun ferme uitspraken, afgesloten. De factor tijd zou een rol daarin kunnen spelen maar ook die is niet aanwezig gezien het feit dat PvdA en VVD (zonder CDA?) pas na het zomerreces (in september) met elkaar willen overleggen over de ontstane situatie. We wachten af om in termen van het gelijknamige AT5 programma te spreken.
 
Alex Miedema, jurist en vice fractievoorzitter VVD Zuidoost
 
Overigens biedt het rapport van de "zware" CDA-commissie een interessante verhandeling over de begrippen onregelmatigheid en onrechtmatigheid. De commissie stelt dat het begrip onregelmatigheid geen wettelijke basis heeft, in tegenstelling tot onrechtmatigheid.
Waar heb ik die discussie eerder gehoord?
Tijdens het debat over het rapport van de raadscommissie over het faillissement van Alcides ontspon zich een discussie over het begrip onrechtmatig. Alex Miedema (jurist en vice-fractievoorzitter van de VVD) stelde toen dat er van onrechtmatigheid (juridisch gezien) geen sprake kon zijn maar dat er slechts gesproken kon worden over onregelmatigheden. Welnu, die opvatting van Alex Miedema wordt door de CDA-commissie volledig onderuit gehaald. En kunnen we nu, achteraf, vaststellen dat de opstellers van het Alcides-rapport terecht de term onrechtmatig hebben gebruikt. Om het nog duidelijker te stellen, dat het DB m.b.t. de subsidieverordening onrechtmatig heeft gehandeld. 
Waar zo'n CDA-commissie al niet goed voor is !!!!!! 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl