gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Mediahype?
De trom werd weer eens flink geroerd in medialand.
 
Vorige week is er nogal wat commotie ontstaan in Amsterdam Zuidoost over een onderzoeksrapport van het Bongerinstituut over de gevolgen van de sluiting van de tippelzone aan de Theemsweg. Doel van het onderzoek was om te kijken of het sluiten van die zone van invloed is geweest op mogelijke toename van prostitutie elders in de stad.
Commotie ontstond naar aanleiding van berichtgeving in de media dat er in Zuidoost sprake zou zijn van een (redelijk) omvangrijke kinderprostitutie en dat er ook op (redelijk) grote schaal sprake zou zijn van illegale prostitutie.
Dit alles was aanleiding voor Elvira Sweet, stadsdeelvoorzitter Zuidoost, om een bijeenkomst te organiseren voor verontruste ouders en hen te informeren over wat er allemaal precies waar is van al die verhalen.
Gisteravond waren in zeer grote getalen mensen naar de Smeltkroes (CEC gebouw) gekomen om van direct betrokkenen bij het onderzoek te horen wat er aan de hand zou zijn.
 
Onderzoek van het Bongerinstituut.
 
Dirk Korf, hoofdonderzoeker, distantieerde zich onmiddelijk van de berichtgeving in de media (overigens was hij gisteren stelliger in zijn afkeuring van de berichtgeving in de media dan vorige week in een NOVA uitzending). Hij zei geen aanwijzigingen te hebben dat er sprake zou zijn van prostitutie bij extreem jonge kinderen (leeftijden van 11 jaar werden er genoemd). Althans hij was het in zijn onderzoek (veldwerk van bijna een jaar) niet tegengekomen. Wel noemde hij het zorgelijk dat er in de leeftijd van 15-20 jarigen sprake was van betaalde seks. Maar vaak ging dat ook uit, aldus Korf, van de meisjes zelf die op die manier gemakkelijk geld konden verdienen. Ook is er sprake van zogenaamde loverboys die meisjes verleiden met cadeau's en dure kleding en die meisjes vervolgens voor geld laten prostitueren. Korf voegde daar echter aan toe dat dat, hoe verwerpelijk ook, overal in Amsterdam en verder in Nederland voorkomt en dat Zuidoost daar geen uitzonderingspositie, in negatieve zin, inneemt.
 
            Mart radio
 
Het lijkt er dan ook op dat de media één quote uit het rapport (een verslaafde prostitué die zich beklaagd dat jonge meiden de "markt" verzieken door het voor 5 Euro te doen) hebben opgeblazen tot een echte mediahype. Als je het rapport (pagina 53 tot en met 71) leest dan is de conclusie van de media inderdaad niet gerechtvaardigd. En het is dan ook zeer opmerkelijk dat de wethouder zorg centrale stad, Hannah Belliot, gistermiddag op de Surinaamse radiozender Mart ook sprak van 11-jarige meisjes. Volgens onderzoeker Korf zou dat te maken hebben met onderliggende (politieke) tegenstellingen. Tussen wie? Hannah Belliot en Elvira Sweet?
 
Neemt niet weg dat er wel degelijk iets aan de hand is in Zuidoost. Illegale prostitutie is niet te tolereren en al helemaal niet minderjarigen van 15 tot 18 jaar. Daar moeten alle betrokkenen (stadsdeel, politiek, politie, hulpverleners, bureau Jeugdzorg etc. etc) alles uit de kast halen om dat tegen te gaan en te zorgen dat dat wordt uitgeroeid. Maar niet alleen de overheid heeft daarin een belangrijke taak. Uit de, soms emotionele, discussies met aanwezigen werd ook duidelijk dat ouders en verzorgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en scherper moeten toezien op wat hun kinderen uitspoken. Ze aan te spreken als ze 's avonds laat nog op straat rondhangen, ze aan te spreken wanneer ze plotseling dure merkkleding dragen en mobiele telefoons bij zich hebben. Signalen die erop zouden kunnen duiden dat ze bv. in handen zijn gevallen van loverboys. Ook het onderwijs zou wat betreft voorlichting en preventie een nog belangrijkere rol moeten gaan spelen.
Wat ik persoonlijk bemoedigend vond was dat zoveel mensen op deze bijeenkomst waren afgekomen. Zelden heb ik zulke gemotiveerde en betrokken mensen bij elkaar gezien. De boodschap was duidelijk. Iedereen, ook bewoners, ouders, moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen.
 
Hannah Belliot
 
En hopenlijk worden we dan verlost van dit soort vormen van een media-hype die kant noch wal raakt en het stigma (imago) van Zuidoost (de Bijlmer) weer eens onterecht versterkt.
Ook Hannah Belliot zou zich dit moeten aantrekken. Het is niet de eerste keer dat zij een sticker plakt op groeperingen in de Bijlmer. Vorig jaar gebeurde dat ook met haar uitlatingen over de Ghanese gemeenschap toen het ging over de explosieve toename van HIV-geïnfecteerden in Zuidoost.
Dergelijke uitlatingen passen een oud stadsdeelvoorzitter van Zuidoost niet, zeker niet als blijkt dat het veelal gebakken lucht is.
En dames en heren collega's van de pers. Eerst tot tien tellen voordat je op basis van één quote zulke vergaande conclusies trekt. Dat het in Zuidoost een Sodom en Gomorra zou zijn. Waarom niet gekeken naar andere stadsdelen, waarom alleen Zuidoost eruit gepikt?
Persoonlijk vond ik het weer een voorbeeld van iets te gemakkelijk "scoren". 
Of zoals het in de journalistiek heet: een regelrechte canard. 

Reacties

Ger Kranendonk op 25-07-2005 00:44
De berichtgeving is inderdaad erg gefocust op het in beeld brengen van de opmerkelijkste zaken, die over het algemeen meer uitzondering dan regel zijn. Akkoord. Over hypes hebben we al eerder gesproken.
 
Maar er is een onderzoek geweest waar toch het een en ander aan het licht kwam. Toevallig was dat in Amsterdam Zuidoost, waar het bestaan van wippercelen toch al veel langer een publiek geheim is. Bewoners van de hoogbouwflats zien toch zelf de bezoekers komen en gaan. Blijkbaar ging het daar al niet meer over op de bewuste informatie-avond. Daar ging het om de mentaliteit van jongeren, de straatcultuur en de naar prostitutie neigende vorm van sex tegen betaling van jonge meiden. Ik heb daar met amma Assante al over geschreven. Die is met dit onderwerp zeer sterkbegaan.
 
Amsterdam Zuidoost is niet uniek. Negatieve aandacht van de pers ook niet. Als die twee zaken weer eens bij elkaar komen, dan is dat toch ook niet uniek? Ik vind het getuigen van een minderwaardigheidsgevoel als je er echt problemen mee hebt als Amsterdam Zuidoost negatief in het nieuws komt.
 
Je kunt mijns inziens twee dingen doen als er problemen zijn: Bij de pakken neer gaan zitten of er iets aan gaan doen.
 
Het lijkt mij geen oplossing als je openbaarmaking van problemen als hét probleem beschouwt. Daar lijkt jouw bijdrage toch erg naar te neigen, Gerard....
Gerard Kempers op 25-07-2005 01:00
Als er iets aan de hand is moet je het zeker openbaar maken. Geen twijfel over mogelijk. Maar je moet wel wel zeker zijn van de zaken die je dan openbaar maakt. En dat is, naar mijn mening, in het geval van de vermeende prostitutie niet gebeurd. Louter veronderstellingen die op basis van één quote van een verslaafde prostitué enorm zijn uitvergroot en opgeklopt. Daar maak ik bezwaar tegen omdat het de realiteit geweld aan doet.
Openbaarmaking is niet het probleem, integendeel, verkeerde en onjuiste informatie wel. Dat is wat hier aan de hand is.
Brakkeput op 17-08-2005 10:38
Ik zie dat wit bestuurlijk zuidoost nog steeds niet goed geinformeeerd is over wat er zich werkelijk afspeelt binnen de zwarte gemeenschap van Zuidoost.
 
Het probleem van deze groep minderjarigenbestaat al ruim 10 jaar.Het is haast een publiek geheim. Maar de misstanden worden herondekt dooronderzoeksbureau's en vervolgens gepresenteerd als ontdekt maatschappelijk probleem.
 
Sorry Gerard, jebent al zolang met Zuidoost in de weer en op een of andere manier lijkt alsof je nog geen stap dichter bij dezwarte niet Afrikaanse gemeenschap bent gekomen.
 
Brakkeput
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl