gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Laatste loodjes
 
Zomerreces. Tijd om stukken op te ruimen.

Het einde komt in zicht. Het zomerreces is aanstaande. Vrijwel iedereen loopt op zijn/haar tandvlees. Nog een week en dan is het voor even einde oefening voor wat betreft raad en commissievergaderingen. Vanavond nog een commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Beheer (ROVB) en volgende week de laatste raadsvergadering. Het DB is er veel aan gelegen om nog voor het reces een aantal zaken door te drukken (want na het reces breekt natuurlijk de verkiezingskoorts uit). Zoals de structuurvisie 2020 waarin allerlei ruimtelijke scenario’s worden gepresenteerd. Een prachtig boekwerk met tekeningen en foto’s die ons moet geloven dat het allemaal de kant uitmoet zoals de nota aangeeft. Eigenlijk gaat het, volgens mij, er alleen maar om dat er extra woningen gebouwd moeten worden (opdracht van de centrale stad). Daar omheen componeer je dan een mooie nota (met veel illustraties) en voor de argeloze lezer lijkt het dan allemaal al heel wat.

 
  Niet bouwen aan de Zuidoever Gaasperplas.

Ik ben niet tegen het bouwen van extra woningen maar wil mij niet bij voorbaat vastpinnen op locaties. Zoals de zuidoever Gaasperplas waar ik grote bezwaren tegen heb. Ik zie het gebied Gaasperpark/Gaasperplas als een uniek recreatiegebied (Gaasperplaspark) voor bewoners uit Zuidoost en mensen uit de regio. Waarbij bv. horecavoorzieningen op een menselijke schaal niet uitgesloten moeten worden. Andere locaties voor woningbouw zoals het gebied bij het AMC en mogelijk het Centraal Park zouden bespreekbaar kunnen zijn. Maar dan wel in samenhang met andere mogelijkheden. Zo zijn er nogal wat onzekerheden in de plannen. Zoals de overkapping van de Gaasperdammerweg waar dan ruimte zou kunnen ontstaan voor 1.000 tot 1.500 woningen. Die overkapping is absoluut geen gelopen race vanwege de enorme kosten die het met zich meebrengt. Als dat niet door zou gaan waar gaan we dan substantieel bouwen: in de Gemeenschapspolder?
Kortom, wat mij betreft is de structuurvisie niet meer dan een richtinggevend document. Niet meer en niet minder. Hetgeen betekent dat deze structuurvisie, in mijn visie, dus geen kaderstellend stuk is waar allerlei, onomkeerbare, uitvoeringsbesluiten aan worden opgehangen. Veel moet er nog onderzocht worden. Op basis van die onderzoeken moeten er de komende jaren besluiten worden genomen. Waarbij ik op voorhand uitspreek dat de raad alleen maar deugdelijke besluiten kan nemen als plannen op een serieuze manier worden gecommuniceerd met betrokkenen (bewoners, bedrijven en instellingen) gericht op een zo’n groot mogelijk draagvlak in de Zuidoost samenleving.

            

Deze week verder nog allerlei andere zaken. Zoals voor mij vanmiddag een bijeenkomst van de kunstcommissie die een keuze moet maken voor kunst in de raadszaal van het nieuwe Stadsdeelkantoor. Woensdag de eerste paal van het verenigingsgebouw “De Kandelaar” waar zo’n 15 kerkgenootschappen een plek zullen krijgen. Donderdag een bijeenkomst bij Swazoom ( de nieuwe welzijnsorganisatie) die “feestelijk” terugbikt over het afgelopen jaar. En tenslotte vrijdag de traditionele BBQ van de Stida debating club.
 
                 

En na 12 juli rust? Ik hoop het een beetje maar dan breekt het Kwakoefestival weer in alle hevigheid los.
En verder weet je het nooit in Amsterdam Zuidoost. Op het moment dat je denkt dat het allemaal rustig is kan zomaar weer de pleuris uitbreken. We zullen het zien.

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl