gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Kwakoe debatten raad
Gisteren waren er diverse raadsleden aanwezig in de stadsdeeltent om in debat te gaan met inwoners van Amsterdam Zuidoost.
De weersomstandigheden zijn al enige tijd zo slecht dat het Kwakoeterrein veranderd is in één grote modderpoel en het traditionele voetbaltoenooi meer leek op een waterballet. Zie ook de website van Leefbaar Zuidoost.
 
Foto Henk van de Belt
 
Het debat zelf was van zeer wisselende kwaliteit. Zo had ik mij veel meer voorgesteld van het jongerendebat. In de voorbereidingen waren nogal wat jongeren betrokken maar gisteren waren velen van hen in geen velden of wegen te bekennen. Zelfs de Jongeren Advies Raad (Jarzo) was niet op komen dagen. Een raad die 2 jaar geleden door de raad is ingesteld om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven en in contact met jongeren te treden om hun wensen en behoeften te ventileren. Mijn conclusie is dat Jarzo voor geen meter functioneert. Niet alleen omdat ze er gisteren niet bij waren maar ook om te horen van de wel aanwezige jongeren die überhaupt van het bestaan van Jarzo niet wisten.
Duidelijk was wel in het "debat" dat er nog wat schort aan de communicatie tussen de raad en jongeren. Conclusie was dat we niet elkaars taal spreken. Als raad c.q. partijen zullen we daar meer in moeten investeren. Aan de andere kant is het ook zo dat jongeren wel erg op de toer zijn van "wij vragen, u draait maar". Ze willen meer stageplekken, ze willen meer werkgelegenheid. Allemaal heel legitiem, maar het is te kort door de bocht door dan te zeggen dat de raad dat dan maar even moet regelen. Of zoals iemand tegen mij zijn: "De jongeren zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in geld en de politiek moet daar dan maar voor zorgen."
De deelraad heeft maar zeer beperkte bevoegdheden (mogelijkheden) om iets te doen. Binnen die mogelijkheden gebeurt er wel wat. Het opzetten van leerwerkbedrijven, afspraken met bedrijfsleven over het aannemen van meer jongeren (zg.contract compliance). Die afspraken zouden uitgebreid moeten worden met bv. stageplekken etc. Kortom doen wat je kunt en duidelijk uitleggen wat je vooral niet kunt. En dat laatste doen we als raad veel te weinig.
 
Foto Henk v.d.Belt
 
Hetzelfde gold voor het bewonersdebat. Hoewel de discussie daar wat levendiger en feller was bleef het toch weer steken in wat algemeenheden over imago in relatie tot de vernieuwing Bijlmermeer. Deelnemers aan zo'n debat zijn dan toch weer de diehards die hun zegje en ongenoegen doorgaans al bij bv. commissievergaderingen ventileren. Maar ze hebben allemaal wel een punt dat de deelraad en het Dagelijks Bestuur heel slecht communiceert over plannen en ontwikkelingen. De onvrede spat ervan af. Vaak terecht, soms niet altijd. Wat ook hier geldt niet het principe: "wij vragen en u draait maar." Wordt er ook vaak in eigen straatjes gedacht zonder de samenhang van het geheel te (willen) zien. Begrijpelijk, want je staat voor je eigen buurt of wijk, en dus zal de deelraad veel meer pro-actief bewoners in een vroeg stadium moeten betrekken zodat ze nog invloed kunnen uitoefenen. Maar dat zou de hele raad dan moeten willen en niet alleen de oppositiepartijen en daar ligt voor mij een cruciaal probleem. De coalitie timmert van tevoren alles dicht en betrokken bewoners hebben het nakijken. De invoering van het dualisme was onder meer bedoeld om de volksvertegenwoordigende rol meer smoel te geven. Dat betekent dat de koud watervrees daarvoor bij een volgende coalitie maar eens moet verdwijnen en de raad daardoor een "vrijere" positie krijgt tegenover het Dagelijks Bestuur dan nu het geval is.
 
Foto Henk v.d.Belt
 
Tenslotte, het was jammer dat de geluidskwaliteit in de tent zeer slecht was waardoor aanwezigen op de "publieke" tribune de debatten maar heel moeilijk konden volgen. Ook het veelvuldig rondzingen van microfoons was uitermate irritant. Vervelend was ook dat tijdens de pauzes de muziek zo hard stond dat je niet fatsoenlijk met mensen kon praten en je heil buiten de tent moest zoeken en zelfs daar was het jezelf overschreeuwen wat ook niet bevordelijk was voor één op één contacten met bewoners en andere belangstellenden. Door dat alles maakte het allemaal een rommelige indruk en kwamen de debatten niet uit de verf. Jammer, want het is een goede zaak dat de stadsdeelraad zich laat zien en horen op manifestaties zoals Kwakoe. Alleen zal dat een volgend keer anders moeten
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl