gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Inefficient stadsbestuur
           Wethouder Mark v.d.Horst
 
Om de zoveel tijd laait de discussie weer op over de (in)efficëntie van het stadsbestuur (gemeenteraad en stadsdeelraden) in Amsterdam. Ruim 2 jaar geleden zette wethouder Mark v.d. Horst de toon voor de discussie door te zeggen dat het wat hem betreft allemaal drastisch minder kon, ja zelfs met de helft minder.
Deze week is er een rapport verschenen waaruit bleek dat het bestuur van Amsterdam op een inefficiënte manier plaats vindt. De centrale stad die maar moeilijk overweg kan met de 14 stadsdelen (de 15e: Westpark kent geen stadsdeelbestuur). De stadsdelen die vinden dat ze te weinig beleidsvrijheid krijgen van de centrale stad. En dan is het cirkeltje rond. De één verwijt de ander dat de pot zwart is.
Vastgesteld kan worden dat het politiek/bestuurlijk in Amsterdam niet op rolletjes verloopt. Maar komt dat doordat er teveel stadsdelen zijn (eerdere conclusie Mark v.d. Horst) of dat de relatie centrale stad en stadsdelen niet goed is geregeld (conclusie rapporten van deze week)?
Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Je kunt je wellicht afvragen of stadsdelen van minder dan bv. 60.000 inwoners wel zo effectief zijn. Maar je kunt je ook afvragen of de sterk sturende rol van de centrale stad (op terreinen als ruimtelijke ordening, veiligheid, verkeer en infrastructuur etc.) bijdraagt aan de bedoeling om, met de instelling van stadsdelen, de politiek/het bestuur dichter bij de mensen te brengen.
 
        Minder stadsdelen?
 
Ik zou de discussie een andere wending willen geven. De huidige structuur (gemeente met stadsdelen formeel als adviescommissies) van top-down willen veranderen in bottom-up. In mijn optiek betekent dat dat het primaat van de politieke besluitvorming ligt bij de stadsdelen. Kiezers kiezen hun vertegenwoordigers in de stadsdelen. Daar ligt ook hun directe belang. Stadsdelen krijgen in die opzet ook meer bevoegdheden dan tot nu toe. En in navolging van de Eerste Kamer zouden de stadsdelen dan, via getrapte verkiezingen, de gemeenteraad moeten kiezen. Waarbij de gemeenteraad dan niet meer is dan een controlerend orgaan met een aantal specifieke deelraadoverstijgende bevoegdheden zoals bv. de Noord-Zuidlijn, de haven, Schiphol, regionale economische ontwikkelingen etc.). Zaken als ruimtelijke ontwikkeling, armoedebeleid, arbeidsmarktbeleid, veiligheid etc. zou je over moeten laten aan de stadsdelen met de centrale stad als coördinator.
Ik kan mij dan ook best voorstellen dat je dan met minder stadsdelen uitkunt. Een minimum van 60.000 inwoners per stadsdeel lijkt mij reeël.
En de vraag van de kwaliteit van deelraadsleden. Dat lijkt mij een verantwoordelijkheid van deelnemende partijen. Op het moment dat de gemeenteraad een terughoudender rol krijgt zal het potentieel goede kandidaten voor deelraden stijgen. 
Formeel kan het allemaal niet volgens de gemeentewet, ik weet het. Maar het lijkt mij de moeite waard om die discussie te voeren en de landelijke politiek te overtuigen van het feit dat op dit punt aanpassingen van de gemeentewet (voor grote steden) wenselijk zijn. 
Maar ik vrees dat gevestigde partijen dat niet willen omdat de lokale invloed (lees lokale partijen) dan misschien wel eens te groot zou kunnen zijn en dus ten koste gaat van hun jarenlange opgebouwde macht.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl