gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Hoe vast kun je zitten?
Wat te doen als de lift niet meer werkt?
 
Een merkwaardige ervaring gehad vanmiddag. Ging beneden de krant halen en in de lift terug bleef die ergens tussen de 2e en 3e verdieping steken. Geen beweging meer in te krijgen. Daar zit je dan met je goede gedrag. Gelukkig werd er door buren snel gereageerd op het alarm wat ik had ingedrukt. Die hebben de servicemonteur gebeld, maar dat kon wel enige uren duren. Geen prettig vooruitzicht dus waarop ze de brandweer hebben ingeschakeld die mij na enige tijd uit mijn "benarde" positie verlostte. Inmiddels had ik de krant van voren en naar achteren gespeld.
 
De brandweer, daar kan je zeker op vertrouwen.
 
Op zo'n moment besef je hoe belangrijk het is dat mensen elkaar helpen en voor jou actie ondernemen. Ik moest daar aan denken toen ik eenmaal weer met een biertje op mijn balkon zat.
Wat zo is het ook in de politiek. Mensen die figuurlijk vastzitten en geen kant meer uitkunnen en aangewezen zijn op de hulp van anderen, in dit geval de politiek. En moet ik constateren dat je meer kunt vertrouwen op de mannen en vrouwen van de brandweer dan op bepaalde mensen c.q. partijen die als volksvertegenwoordigers gekozen zijn. Gekozen om de belangen van de bewoners te behartigen en als ze vast zitten ze te helpen om ze uit hun benarde positie te bevrijden.
En dan bedoel ik niet dat je als politiek elk individueel probleem maar even moet en kan oplossen. Maar als politiek moet en wil je luisteren naar collectieve belangen van bewoners. Dat versta ik onder participatie. En daar schort het hier in Zuidoost nogal eens aan. Zijn bewoners te vaak een roepende in de woestijn en dendert de trein van verantwoordelijke bestuurders en plannenmakers onverwijld door en is het baanvak beveiligingssysteem ( de bewoners dus) op voorhand uitgeschakeld. Al jaren nemen wij als Leefbaar Zuidoost hier tegen stelling. Zie mijn weblog over Holendrecht.
Als er echt iets mis is kun je dus beter de brandweer waarschuwen dan de politiek. De politiek is niet in staat om brandjes te blussen, laat staan mensen uit een benarde positie te bevrijden.
Reden temeer voor puur lokale partijen straks bij de verkiezingen een positie in te nemen als de lokale politieke brandweer.
Met veel dank aan de mannen van de brandweer Zuidoost (en mijn buren) die mij fantastisch hebben geholpen. Chapeau. 

Reacties

Ger Kranendonk op 12-07-2005 00:25
Nou, dat is toevallig, heb ik smiddagsop mijn eigen sitenet wat zitten te peinzen over het begrip "participatie" en de merkwaardige invulling die het DB hieraan geeft, ga jij het stokje van mij overnemen en direct in de handen van LZO plaatsen!
 
Ik ben blij dat de brandweer goed participeert, maar sorry hoor, participatie van bewoners zou niet nodig hoevenzijn bij goede en actieve politici die midden in de samenleving staan. Al dat geformaliseerde overleg onder de noemer "participatie", terwijl je gewoon door een open en transparante wijze van politiek voeren de bewoners net zo goed kunt betrekken bij de beleidsvorming.
 
Ik wil hierbij nog wel de kanttekening plaatsen, dat de gehele operatie Vernieuwing Bijlmermeer niet tot stand was gekomen, indien de bewoners het voor het zeggen hadden gehad. Soms moeten er knopen worden doorgehakt tegen de zin in van bewoners. Daar doet niet aan af dat er veel meer rekening gehouden had kunnen worden met de belangen van bewoners, dat staat voor mij buiten kijf.Bij het project Holendrecht is het DB duidelijk flink uit de bocht geschoten. Wellicht dat nu ook eerdere acties van het DB in een ander licht worden geplaatst. Dat hangt er van af of de stadsdeelraad het dualisme serieus gaat nemen en het DB aanspreekt op haar vijandig gedrag tegen burgers die willen participeren.
Gerard Kempers op 12-07-2005 01:10
Ik denk dat je precies aangeeft wat ik bedoel. Ja, er zijn de formele inspraakmomenten (wettelijk vastgesteld), maar participatie gaat verder dan dat.
Ook als er sprake zou zijn van goede en actieve politici. Sterker nog, goede en actieve politici, zouden zich moeten laten inspireren door participatie, door bewoners die als geen anderen ervaringsdeskundige zijn.Niet dat zij bepalen, maar wel dat hun stem en mening een plek vinden in de uiteindelijke plannen.
Dat is mijn definitie van participatie.
En of de vernieuwing Bijlmermeer dan niet doorgegaan zou zijn betwijfel ik, vind ik ook niet zo relevant. Maar zou in de uitvoering van die vernieuwing de rol van bewoners een grotere rol hebben gespeeld dan nu het geval is. En daarmee, niet onbelangrijk, het draagvlak onder de bevolking. Zie, zoals jij aangeeft, Holendrecht.
Maar ja, leg dat Els Verdonk en de PvdA maar eens uit.
Ger Kranendonk op 12-07-2005 09:56
Wat ik opvang aan geluiden over "inspraak", is dat bij bestuurders vooral het idee leeft dat mensen die inspreken ook meteen het volle pond willen hebben. De bestuurders daarentegen vinden de inspraak vooral een mogelijkheid om zaken enigzins bij te sturen, althans rekening te houden met de belangen van insprekers, maar waarbij de hoofdkoers behouden blijft.
 
Dit gebeurt ook vanuit de kennis die aanwezig is bij het stadsdeel, de afwegingen die gemaakt zijn op basis van die kennis, en het besluit dat op grond daarvan genomen is. Zou je het besluit wezenlijk aantasten, dan komen alle afspraken die buiten beeld reeds gemaakt zijn met de deelnemers aan het proces op losse schroeven te staan, wat ernstige consequenties kan hebben voor de realisatie van het gehele project maar ook voor de samenwerking met de partners in andere projecten in de toekomst.
 
Kortom,er valt wel wat voor te zeggen om te vertrouwen op de belangenafweging die het DB reeds heeft gemaakt, althans in het merendeel van de gevallen.
 
Ik zet echter alleen mijn vraagtekens bij de ramkoers bij het project Holendrecht, bij de invulling van het gebied bij de koopflats in de G-buurt en bij het negeren van kritische geluiden bij de vernieuwingsoperatie in het algemeen, in verhouding tot het voornemen de burger meer te laten participeren.
 
Dat strookt niet met elkaar. Dat zou anders kunnen en moeten. Bij een optreden van de raad zoals bij het project Holendrecht, daarbij geholpen door een groep actieve en betrokken standvastige buurtbewoners, zie je dat een raad het vertrouwen van de burger snel terug kan winnen door een meer in wezen echt dualistische houding aan te nemen.
 
Ik zou zo een inspirerende en bevlogen column voor Elvira Sweet kunnen schrijven. Niet over een bezoek aan Ghana of aan een overleg met burgemeester Cohen, maar over een stadsdeelraad die zijn verantwoordelijkheid neemt en voor de belangen van de bewoners opkomt. Door serieus te luisteren naar serieuze kritiek. Het is gewoon een andere houding die aangenomen kan gaan worden. Dat leidt wellicht tot dezelfde uitkomst, maar toch met veel meer resultaat: Een uitkomst die groot draagvlak heeft onder de bevolking.
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl