gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Raadsvergadering 31-05-05
 
        Raadsvergadering
 
Gisteravond raadsvergadering. Ondanks de vele agendapunten liep het allemaal gesmeerd en waren wij half elf klaar met de vergadering. Ook een raadsvergadering waarin op de meeste punten grote overeenstemming was tussen de fracties (coalitie en oppositie). Het SpvE Bijlmerpark kreeg unaniem steun van de raad. Tot tevredenheid en vreugde van portefeuillehouder Verdonk die nog eens memoreerde dat in het verleden dat wel eens anders is geweest. Maar er ligt een goed plan, een mooi staaltje van ontwerp zoals mijn collega Henk v.d. Belt het uitdrukte. Onze moties met een aantal aanpassingen zijn door het DB overgenomen. Zo zie je maar weer, een goed plan is ook voor de oppositie reden om daar volledig achter te staan. 
 
              Tennisbanen
 
Anders was dat bij de voordracht over de tijdelijke inrichting van de Gaasperzoom. Daar ging het om de aanleg van 6 tot 8 tennisbanen en een golf clinic course. Vanuit het wijkoverleg Gaasperdam (WOG) en Geinburgia Tennis in Driemond waren nogal wat bezwaren aangetekend. Driemond omdat men vreesde voor concurrentie m.b.t. de ontwikkeling van het Sport Accommodatie Centrum (SAC) waarover we vorig jaar, middels een raadsinitiatief, een felbevochten raadsbesluit hebben genomen. Vanuit het wijkoverleg omdat er, vooraf, geen overleg is geweest over die tijdelijke inrichting van de Gaasperzoom. En daar ging het met name over de golf clinic course. Daar zaten (zitten) ze niet op te wachten.
 
           Pieter Litjens
 
Portefeuillehouder Litjens was niet echt onder de indruk van de bezwaren. Was van mening dat Geinburgia Tennis in Driemond zo’n sterke vereniging is dat die niet hoeft te vrezen voor enige concurrentie van tennisbanen in de Gaasperzoom. Helemaal overtuigend klonk zijn verhaal niet omdat hij er in eerste instantie niet bijvertelde dat een commerciële exploitant (die het complex op Gaasperzoom gaat beheren) natuurlijk rendement uit zijn investeringen wil halen. Simpel gezegd betekent dat gewoon dat door klanten die (al of niet tegen een laag tarief) investeringen terugverdiend moeten worden. De VVD en de PvdA fractie konden zich de zorgen van Driemond wel voorstellen, maar wilden niet zover gaan om de motie van Leefbaar Zuidoost te ondersteunen om eerst met Driemond en het WOG te overleggen en op basis daarvan een nieuw voorstel te doen. Litjens wil nog wel gaan praten met Driemond en het WOG, maar mijn vraag is dan: waarover? Over de kleur van de vloer van de tennisbanen? Dat het er geen 8 en geen 6 maar 4 banen worden? Met het WOG over de grootte van de holes, de intensiteit van de verlichting?
Ik bedoel maar, als je al hebt beslist dat die voorzieningen er moeten komen dan is een gesprek op voorhand toch zinloos. Of ben ik nu gek? Ik heb persoonlijk een andere voorstelling bij het begrip participatie. Dit lijkt op participatie achteraf die een eenmaal genomen besluit moet rechtvaardigen. En daar hebben we legio voorbeelden van in Amsterdam Zuidoost.
 

       Muriel Dalgliesh

Iets heel anders. Een opmerkelijk interview vandaag in de Echo met Muriel Dalgliesh van de PvdA fractie. Niet zozeer omdat ze de ambitie heeft om op den duur nog eens een keer fractievoorzitter te willen worden (zou overigens geen slechte keus zijn van de PvdA), maar een mening verkondigt over verdichtingbouw waar ik het hartgrondig mee eens ben. “Een frustatie van mij is dat er te veel woningen worden gebouwd. Mensen willen graag een huis met een tuintje, maar daar moet toch ook zon in kunnen komen? Laat ons ook de Bijlmermeer zijn door niet alle wijken hetzelfde te laten zijn. We moeten ook niet alles volbouwen, maar waar we bouwen moeten we elders compenseren”, aldus Muriel Dalgliesh in de Echo. Wat een verfrissend geluid vanuit de PvdA fractie. Ik constateer dat onze genuanceerde opstelling m.b.t. verdichtingbouw nu ook een voedingsbodem heeft gevonden bij de PvdA. 

Ook Mart van de Wiel schrijft over verdichtingbouw op zijn log

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl