gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Hoorzitting Holendrecht
    Hoorzitting
 
Het stadsdeel heeft allerlei plannen met de wijk Holendrecht-West. Gisteravond ( 22 juni) was er daarom een hoorzitting van de commissie Ruimtelijke Ordening Veiligheid en Beheer (ROVB) in buurtcentrum Holendrecht. Hoewel ik geen deel uit maak van die commissie was ik benieuwd hoe zoiets zou verlopen. Het was de eerste keer dat een commissie op locatie de mening van bewoners en andere betrokkenen polste. Gisteren ging het om het SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) Holendrecht waarin allerlei ruimtelijke vernieuwingen worden voorgesteld.
Ik vond het een geslaagde avond. Een kleine 20 insprekers konden hun zegje doen en de commissieleden konden hen vragen stellen. De opkomst was groot (zo'n 100 mensen) waaruit afgeleid mag worden dat de plannen voor Holendrecht-West sterk leven bij de mensen.
 
luisteren, de dialoog zoeken en draagvlak creeéren.
 
Wat mij pijnlijk duidelijk werd is dat het stadsdeelbestuur participatie van bewoners bij ingrijpende plannen geen inhoud weet te geven. Er zijn informatieavonden geweest, formele inspraak, maar met de opmerkingen en de wensen van de bewoners is vervolgens vrijwel niets gedaan. Alternatieve plannen zijn genegeerd, ja sterker nog, hebben commissieleden nooit bereikt. Wat mij ook verbaasde was dat betrokken woningcorporaties in dat gebied op belangrijke punten de plannen van het DB verwierpen. Dat zijn wel je partners waar je de klus mee zou moeten klaren!!!!! Het is telkens weer verbazingwekkend hoe het DB a. niet in staat is om te luisteren, b. een dialoog op gang te brengen en c. een breed draagvlak te creëren waar alle partijen, met geven en nemen, zich kunnen vinden in welke kant het op zou moeten gaan. Stedenbouwkundigen/planologen bedenken iets, laten de meningen van bewoners vervolgens gelaten over zich heen komen en gaan gewoon door met waar ze mee bezig waren, soms met marginale aanpassingen. Of zoals een inspreker het noemde: “plannenmakers zijn moderne colporteurs die je een product aansmeren waarop je helemaal niet zit wachten.” Een andere inspreekster was van mening dat er geen sprake was van participatie maar louter van consultatie.
En dat terwijl het verzet in Holendrecht hoog is v.w.b. de verlaging van de Holendrechtdreef, de sloop van zo'n 40 woningen in Ochtenhof, de bouw van grote woontorens, het ontbreken van adequate plannen m.b.t. parkeervoorzieningen etc. etc. En zoals gezegd, mijn mond viel open toen ik hoorde dat de woningcorporatie Eigen Haard niet van plan is mee te werken aan de sloop van woningen, die ze in eigendom hebben, als aan een aantal randvoorwaarden niet wordt voldaan. En dat de eigenaar van het winkelcentrum, dat inderdaad behoorlijk verloederd is, vond dat er te praten viel over verschillende opties. Verplaatsen maar dan met minder vierkante meters zodat geen woningen gesloopt hoeven te worden tot zelfs vernieuwbouw op de huidige plek. 
Kortom, argumenten genoeg om nog eens kritisch de plannen tegen het licht te houden en serieus alternatieven te overwegen. Maar wat het DB betreft dendert de trein door op de inmiddels verdubbelde spoorbaan, die de Holendrechters ook al voor hun kiezen hebben gekregen. Of zoals een collega het noemde: “Een stedenbouwkundige coup”.
 
 
  bewoners mogen en kunnen vooral geen wissels verzetten.
 
Wat mij betreft gaan commissies vaker op locatie om met bewoners te spreken over ingrijpende plannen. Waarschijnlijk tot ergernis en onbegrip van de beleidsmakers die het uitermate vervelend vinden om door, gemotiveerde, bewoners voor de voeten te worden gelopen die op bepaalde punten wissels willen verzetten. Dan gaan bij die beleidsmakers alle seinen op rood. Mogen alleen sneltreinen door en staan stoptreinen stil. 
 
Toevoeging 24 juni: 

Hoe belangrijk zo'n hoorzitting kan zijn bleek gisteravond (23 juni) toen de cie ROVB het SPvE formeel in de commissie heeft besproken. Behalve de VVD waren alle partijen van mening dat er geen draagvlak was voor de plannen en dat het DB daarover slecht gecommuniceerd heeft. Het plan is daarom vooralsnog van tafel en komt dus a.s. dinsdag ook niet ter besluitvorming in de raad. Een goede zaak, maar of bewoners en andere betrokkenen nog in staat worden gesteld om voor hun belangrijke wissels te verzetten is afwachten. Ik hoop het van harte, maar ik ben er nog niet gerust op.

Zie ook weblog Mart van de Wiel

Reacties

Ger Kranendonk op 24-06-2005 21:25
Donderdag 16 september zijn de DB-leden present in het activiteitencentrum Holendrecht voor al uw opmerkingen en vragen.
 
Wellicht een idee voor alle mensen die ideën hebben over de inrichting van een nieuw winkelcentrum in Holendrecht.
 
Astrid de Wolf op 10-08-2005 16:57
Snap het laatste stuk niet van Ger Kranendonk: ik citeer:
Donderdag 16 september zijn de DB-leden present in het activiteitencentrum Hollendrecht, enz enz.
Lijkt mij niet helemaal juist te zijn, allereerst is 16 september niet op een donderdag, maar op een vrijdag. En bovendien, waarom weten wij, bewoners van Holendrecht hiet niets over? De laatste brief van het DB aan de bewoners dateert van 28 juli jl. en wordt gesproken over een periode van 5 t/m 16 september waarin wij verder geinformeerd zouden worden.
Dus waar komt dit berichtje van dhr Kranendonk vandaan? Groet Astrid de Wolf
Ger Kranendonk op 13-08-2005 22:59
Beste Astrid, dat plukte ik rechtstreeks van de site van stadsdeel Amsterdam zuidoost:
 
 
Helaas heeft het DB besloten om vrijdag 16 september niet meer naar Holendrecht te komen, althans niet meer aante kondigen. Waarschijnlijk verwachten zij teveel vragen. Dus is de tekst op de site aangepast.
 
Zie de overeenkomsten met het verhaal van Mart van Wiel over het rapport over Swazoom. Als het hun uitkomt verandert het DB eerdere afspraken.
 
Echt, ik heb het zien staan. Waarschijnlijk had ik het niet zo moeten melden, dan was het misschien langer blijven staan. Nu werden ze door mij gewaarschuwd, dat zij zich hadden vastgelegd op een ontmoeting met buurtbewoners die het waarschijnlijk niet met het beleid eens zijn. Dat willen ze dus liever niet.
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl