gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
 
###################################################
 
Door privé omstandigheden ben ik even niet in staat om nieuwe logs te schrijven en te posten. Ik hoop zo snel als mogelijk de draad weer op te pakken.
 
###################################################
 
Gerard Kempers 
Lees meer...   (5 reacties)
Hoewel het deze week nog reces is was er gisteren een extra raadsvergadering. Dit naar aanleiding van het aftreden van portefeuillehouder Hans Res. (zie Mart van de Wiel)
Die extra raadsvergadering gaf ons als Leefbaar Zuidoost de gelegenheid om een interpellatie te houden over het starten van de werkzaamheden m.b.t. het kappen van bomen en het daaropvolgende afgraven van de 's Gravendijkdreef. Al jaren onderwerp van een heftige en emotionele discussie tussen bewoners van de 4 G's (Gouden Leeuw, Groenhoven, Garstkamp en Geerdinkhof) en het stadsdeel. Uieindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen om een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de plannen. In juni/juli 2005 kreeg het stadsdeel van de RvS het groene licht. Niets aan de hand verder zou je zeggen. Maar dan breekt weer de pleuris uit. Het stadsdeel begint op 22 augustus met het kappen van bomen, het afzetten van een deel van de dreef en het instellen een omleidingdroute. Tot schrik en verbazing van de bewoners. Die waren daar door het stadsdeel niet van op de hoogte gebracht terwijl in het, door de raad goedgekeurde, interim beheerplan staat dat het stadsdeel bewoners minimaal 14 dagen van tevoren moet informeren over wat er gaat gebeuren.
 
Wim Mos, raadslid LeefbaarZuidoost
 
Reden dus voor collega Wim Mos van Leefbaar Zuidoost om de betrokken portefeuillehouder daarover middels een interpellatie aan de tand te voelen. Temeer omdat maandag en dinsdag chaotische verkeerstaferelen waren ontstaan als gevolg van een niet adequate bewegwijzering en waarschuwingsborden etc. Met als gevolg een ernstig auto ongeluk (zie voor foto's website Leefbaar Zuidoost) omdat een betonnen afzetting op de dreef niet als zodanig was aangegeven.
Het antwoord van de portefeuillehouder was verbijsterend en ontluisterend. De bewonersbrief was vorige week opgesteld (overigens 14 dagen te laat) en zou aan alle bewoners worden verspreid. Maandag bleek dat de doos met de bewonersbrief nog steeds bij de receptie in het stadsdeelkantoor stond !!!!
 
Pieter Litjens
 
Portefeuillehouder Litjens erkende volmondig dat er iets goed mis was gegaan en kon zich de boosheid van de bewoners dan ook goed voorstellen. Hij ging dan ook diep door het stof en beloofde in het vervolg de bewoners vroegtijdig en adequaat te zullen informeren.
Wat betreft de onveilige verkeerssituatie kon hij ook niet anders dan vaststellen dat er inderdaad voor verkeersdeelnemers niet duidelijk was en is wat er allemaal veranderd is met als gevolg dat vrachtauto's en ook bussen plotseling terecht kwamen in de wijk Geerdinkhof, daar moesten keren en maar zien hoe ze verder hun weg zouden moeten vervolgen. Bushaltes die van de ene dag op de andere waren opgeheven terwijl er nog geen alternatieve haltes waren geplaatst.
 
                          
 
Kortom, uitgerekend bij zo'n gevoelig onderwerp als de verlaging van de 's Gravendijkdreef laat het stadsdeel alles in de soep lopen wat er maar in de soep kan lopen. Voorzover er nog enigszins vertrouwen was in de lokale overheid bij de bewoners van de 4 G's is die nu wel tot nul gereduceerd. Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat de bewoners van de 4 G's zich niet alleen niet serieus voelen genomen (al jaren) maar inmiddels ook miskend en geschoffeerd. En daar helpen geen mooie woorden en beloftes meer aan.
Lees meer...   (1 reactie)
 
 
Een paar dagen geen "gedoe" rond politieke beslommeringen in Amsterdam Zuidoost. Onder meer met vrienden naar het Noorderzon festival in Groningen geweest. Een fantastische voorstelling gezien van een Duitse theatergroep: Teatro Delusio (familie Flöz). Een 80 minuten theater (mime) spektakel gebaseerd op wat er allemaal gebeurd achter de coulissen van een theatervoorstelling.
Adembenemend, een waanzinnige timing, schitterende maskers en uitermate humorvol. Het is alweer enige tijd geleden dat ik zo gelachen heb. Hou de culturele agenda's in de gaten. Als ze verder nog in Nederland spelen, een absolute aanrader.
 
Henk de Boer, auteur van de fabel Vreugdehof.
 
Dat kun je niet zeggen van de politiek in Zuidoost. De "affaire" Hans Res vult nog steeds de weblogs. Henk de Boer (CDA) doet zijn uiterste best om het allemaal uit te leggen (moet hij eigenlijk doen in de raadsvergadering van volgende week dinsdag. Zie ook weblog Mart van de Wiel) en recht te breien. En gebruikt daarvoor onder meer de metafoor van een fabel: kinderboerderij Vreugdehof. Op zichzelf is er niets mis mee om in de politiek een metafoor te gebruiken maar de manier waarop Henk de Boer het doet is toch enigszins tenenkrommend.
Humor moet je over laten aan mensen die dat vak beheersen (zoals dus bv. Teatro Delusio), anders wordt het heel erg genant. En daar zijn we in Zuidoost zo langzamerhand in beland. Het gaat nergens meer over behalve dan wie wie welke vliegen afvangt en wie kakelt, snatert en gakt met wie.
Toegegeven, ook ik heb Henk de Boer gestimuleerd om door te gaan met zijn feuilleton maar dan wel in de veronderstelling dat het a. enig hout zou snijden en b. een glimlach op ieders gezicht teweeg zou brengen. Dan zou het impact hebben gehad, maar op deze manier is het dus niet eens "glimlachwekkend".
Nee, Henk de Boer zal voor het Noorderzonfestival 2006 in Groningen (als comediant) niet worden uitgenodigd vrees ik.
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
  Een persoonlijk drama
 
Het aftreden van Hans Res als portefeuillehouder heeft voor veel beroering gezorgd in (politiek) Amsterdam Zuidoost. Logisch, want het terugtreden van een bestuurder is altijd een moeilijke zaak. Zeker voor de persoon in kwestie. Het is dan ook een persoonlijk drama voor Hans Res dat het allemaal zo gelopen is en het is niemand gegund zo afscheid te moeten nemen. Zeker een man als Hans Res niet. Een sociaal bevlogen man zoals het Parool gisteren schreef. Een heel aardige en beminnelijk mens zoals ik hem heb ervaren. Ik was kritisch op de manier waarop hij aan de slag was met belangrijke dossiers in bv. het welzijnswerk. Niet echt slagvaardig, wel gedreven, maar het leek alsof hij altijd net achter de feiten aanliep.
Inhoudelijk ga ik niet verder in op de achtergronden van zijn vertrek. Het CDA Amsterdam heeft 3 geleerde mensen een onderzoek laten doen en de conclusies waren duidelijk en hard. Politiek gezien is je positie dan onhoudbaar. Neemt niet weg dat het CDA Amsterdam bepaald niet elegant heeft gehandeld naar betrokkenen door de uitkomsten van het rapport wereldkundig te maken terwijl 2 daarvan (waaronder Hans Res) op vakantie waren en dus niet in staat zijn gesteld om met het bestuur van CDA Amsterdam daarover te spreken. In het persbericht van Hans Res over zijn aftreden maakt hij zich daar terecht kwaad over. Verbaasd mij ook van een CDA dat waarden en normen (waaronder hoe je met elkaar omgaat) zo hoog in het vaandel heeft staan.
Hans Res heeft gedaan wat hij moest doen. In het belang van zijn geliefde, zoals hij zelf schrijft, Zuidoost af te treden om de belangen van Zuidoost niet verder te vertroebelen. Dat siert hem en daar heb ik dan ook groot respect voor. 
Ik hoop dat hij zich zal kunnen storten op zijn andere grote liefde en passie: de wielersport. Want op dat dossier is hij een absolute kei en zou je hem met recht de Mart Smeets van Zuidoost kunnen noemen. 
Lees meer...
 
Voormalig portefeuillehouder Hans Res
 
Zoals verwacht is CDA portefeuillehouder (o.m. onderwijs en welzijn) vandaag afgetreden. Zijn positie was door de beruchte bonnetjesaffaire binnen het CDA onhoudbaar geworden. In het persbericht wat hij heeft doen uitgaan erkent hij dat hij, achteraf gezien, ten onrechte onkostenvergoedingen heeft ontvangen toen hij nog fractievoorzitter was van de CDA fractie in de gemeenteraad. Maar hij voegt eraan toe dat de uitgaven allemaal politieke activiteiten betroffen en dus in zijn ogen niet onrechtmatig.
 
       
 
Vandaag stuurden PvdA, VVD en CDA in Zuidoost ook een persbericht. Zie voor de teksten van de diverse persberichten de site van Leefbaar Zuidoost.Opmerkelijk is dat de persberichten van PvdA en VVD woordelijk exact hetzelfde zijn (schrijft de PvdA tegenwoordig ook al de persberichten voor de VVD?) en de slotzinnen van de 3 persberichten volledig identiek zijn:
 
"Voor onze fractie staat het voortbestaan van deze coalitie niet ter discussie. Wij zullen dan ook op zo kort mogelijke termijn met onze coalitiepartijen in contact treden om te bepalen op welke wijze voorzien zal worden in de ontstane vacature."
 
Ik ben benieuwd hoe dat overleg zal verlopen gelet op de wel zeer felle bewoordingen waarmee via pers en internet tussen CDA en PvdA is gecommuniceerd. Misschien dat ze het samen kunnen afzoenen en levert het CDA voor de laatste 6 maanden (wie zou dat nog willen?) een nieuwe portefeuillehouder. Maar wat gebeurt er dan als volgend jaar na de verkiezingen het CDA verder wordt gemarginaliseerd en niet meer in aanmerking komt voor een nieuwe coalitie? Hebben we dan na Ronald Neslo en Hans Res een derde portefeuillehouder die in de bestuursperiode 2002-2006 op wachtgeld komt?
Twee wachtgelders is de burger al niet uit te leggen, laat staan drie. We praten dan niet over tienduizenden Euro's (wat ook al veel is), maar over een paar ton uitgesmeerd over enige jaren. Geld waarvoor je voor inwoners van Zuidoost belangrijke dingen zou kunnen doen.
Dan toch maar deze periode met de 3 overgebleven bestuurders uitzitten met gedoogsteun van het CDA en één of meer éénmansfracties? Het DB lijkt daarop al te anticiperen gelet op haar persbericht waarin ze de taken van Hans Res in afwachting van nadere besluitvorming maar alvast heeft verdeeld.
 
PS. Is er bij AT5 geen eindredacteur die weet hoe het werkt bij politieke opvolgingen. Zowel op AT5 tekst als in het AT5 nieuws werd gemeld dat de taken van Hans Res voorlopig door fractiegenoten worden waargenomen !!!!! Een regelrechte blunder.
 
 
Lees meer...   (4 reacties)
 
Amsterdam Zuidoost
 
Het CDA Zuidoost blijft pal achter portefeuillehouder Hans Res staan. Volgens de weblog van Henk de Boer, maar ook op teletekst van RTVNH, twijfelt de fractie van CDA Zuidoost (na een diepgaand gesprek gisteravond) niet aan de integriteit van Res. In de loop van vanmiddag werd er op het teletekstbericht van RTVNH een subtiel zinnetje aan toegevoegd :"Morgen zal Hans Res uitsluitsel geven of hij aanblijft of aftreedt."
Ik verwacht dat Hans Res aftreedt, onder druk van het CDA Amsterdam. Het zou mij in ieder geval ongelofelijk verbazen als hij aangeeft gewoon op zijn post te blijven. In het laatste geval is er een fikse ruzie in de tent tussen CDA en PvdA Zuidoost want ik neem niet aan dat Harry Verzijl, fractievoorzitter PvdA Zuidoost, ook maar één woord terugneemt van zijn snoeiharde kritiek in de pers en op de website van de PvdA. Maar er is, denk ik, ook ruzie in de tent tussen het CDA Amsterdam en het bestuur/de fractie van CDA Zuidoost. Kortom het slagveld lijkt met de dag groter te worden.
Henk de Boer laat op zijn weblog weten dat hij tot en met 30 augustus (de extra raadsvergadering over deze kwestie) radiostilte betracht. Eigen censuur of een dringend verzoek van het CDA Amsterdam? Jammer, want ik had mij al zo verheugd op de 2e aflevering (a.s. zondag) van zijn feuilleton over de kinderboerderij Vreugdenhof. Nu kom ik misschien nooit te weten waarom mevrouw Knol wel eens doordraaft.
Lees meer...   (2 reacties)
 
Hans Res is reeds teruggetreden?
 
Ik hoorde vanmiddag vanuit een betrouwbare bron (binnen het CDA) dat Hans Res reeds zou hebben gemeld dat hij terugtreedt als portefeuillehouder in Amsterdam. Niet alleen het CDA Amsterdam zou zich met de kwestie hebben bemoeid, ook hogere CDA regionen (binnen 2e Kamer en 1e Kamer) zouden erbij betrokken zijn geweest. De stoere mening van het CDA Zuidoost daarmee volstrekt onderuit halend.
Hans Res is echter nog op vakantie in Canada en komt a.s. maandag terug en dan zal de terugtreding formeel naar buiten worden gebracht.
Dat Hans Res zou aftreden lag natuurlijk voor de hand maar als hij die beslissing (onder druk?) al tijdens zijn vakantie heeft genomen dan moet ook het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost daarvan op de hoogte zijn. Het is dan merkwaardig dat bv. de fractievoorzitters in de raad, al of niet vertrouwelijk, daarvan niet in kennis zijn gesteld. Of zijn de coalitiepartijen wel geïnformeerd en de oppositiepartijen niet? En moeten die het maar doen met informatie via de media en internet? Zie ook weblog Mart van de Wiel
 
              
 
Overigens wist NRC Handelsblad vandaag te melden dat de fiscus een grootschalig onderzoek heeft ingesteld naar de belastingopgaven voor wat betreft 2002 t/m 2004 van alle (oud)gemeenteraadsleden, (oud)wethouders en fractiemedewerkers. Ik ben benieuwd wat daar nog meer uitkomt. Prima, lijkt mij een goede zaak. Want het leek er even op dat de bonnetjesaffarie bij het CDA de kwalijke praktijken (zie mijn log van 26-06-2005) van Gonny van den Oudenallen (Mokum Mobiel) en de Bakkertjes (Leefbaar Amsterdam) zou ondersneeuwen zodat die er stilletjes mee zouden wegkomen.
Wordt vervolgd en naar ik denk een hot item in de komende verkiezingscampagne. 
Lees meer...   (1 reactie)
Het gerommel binnen de PvdA is alweer begonnen.
 
Het rommelt al jaren binnen de PvdA Zuidoost. Met name richting kandidaatsstelling is het rituele proces weer in alle heftigheid aanwezig. Was er vier jaar geleden een extra ledenvergadering rond die kandidaatsstelling. Het lijkt erop dat dat nu ook weer aan de hand is. 
In een brief aan het afdelingsbestuur hebben 35 leden verzocht om een extra ledenvergadering. Die wordt op 24 augustus gehouden (inmiddels verschoven naar 21 september). Interessant om die brief te lezen en te analyseren.
Gevraagd wordt om het intern en extern functioneren van het afdelingsbestuur aan de orde te stellen. Interessanter is echter de toelichting.   
 
“De tweede helft van 2005 is een uitermate belangrijke periode voor onze afdeling, maar ook voor het stadsdeel Zuidoost. Wij maken ons zorgen om het verkiezingsresultaat.”
 
            

Daar spreekt vertwijfeling uit en angst voor het onbestemde. Namelijk dat de PvdA wel eens de verkiezingen in maart 2006 zou kunnen verliezen en daarmee haar jarenlange machtspositie. Dat ze de macht moeten gaan delen met anderen. Een regelrecht doemscenario. En dus moet er, wat de indieners betreft, snel orde op zaken worden gesteld. Om het tij te keren.Maar wat bedoelen ze dan precies met orde op zaken stellen? Dat de huidige machtshebbers binnen de PvdA Zuidoost het veld moeten ruimen en plaats moeten maken voor nieuwe machtshebbers die hun roots hebben in Suriname en de Antillen en Afrikaanse landen? Gaat de PvdA Zuidoost dan de zwart-wit kaart spelen? Lijkt mij niet slim. Ik zou mij dan echt zorgen maken over de verkiezingsuitslag. 
Ik ken teveel weldenkende Surinamers, Antillianen, Afrikanen die dat geen goede weg vinden. Misschien is dat wel de angst van die 35 mensen die een extra ledenvergadering hebben aangevraagd. Dat hun oorspronkelijke achterban tanende is en dus nog proberen te redden wat er te redden is.

                   
Ik voorspel een keiharde confrontatie binnen de PvdA Zuidoost. En waar de partijleiding geen greep meer op heeft. Met als gevolg een slechte verkiezingsuitslag. Zou in het belang van Amsterdam Zuidoost helemaal niet zo slecht zijn. 
 
PS. Interessante verhandeling hierover van Wouter Gortzak op de website van de PvdA.
Lees meer...
              
 
De afgelopen week kun je gerust een roerig weekje noemen. Gedonder over de nieuwe stichting Samenlevingsopbouw (SSAZ) dat maar voortduurt. Maar vooral natuurlijk de ruzie tussen CDA en PvdA over de positie van Hans Res, CDA portefeuillehouder welzijn,onderwijs,participatie,sport en recreatie. Zie mijn logs van 02-08-05 en 05-08-05. Maar ook die van Mart van de Wiel.
Het zal de gemoederen de komende weken nog danig bezig houden. Geen echte zomervakantie dus voor raadsleden die hadden besloten om eerder naar een buitenlands oord te vertrekken en inmiddels weer terug te keren danwel in dit regenachtig landje te blijven (zoals ik).
 
 
Foto Kwakoe organisatie
 
Een regenachtig was het weer dit weekend op Kwakoe. Gisteren in de stadsdeeltent een debat tussen jongeren en ambtenaren. Net zoals vorige week (jongeren en raadsleden) leverde dat geen spectaculaire zienswijzes op. Er waren maar weinig jongeren en al heel weinig bezoekers. Persoonlijk vind ik het teleurstellend dat jongeren niet de kans grijpen om op dit soort podia flink van zich te laten horen en de politiek bestormen met originele en creatieve ideeën.
 
 
Foto: Jenny Wesley.
 
Vandaag was het de laatste dag dat het stadsdeel acte de presence gaf in de stadsdeeltent. Waarbij Jetty Mathurin (alias Taante), als ambassadrice van Zuidoost, eens flink in het zonnetje is gezet. Onder meer over haar actie: "Bijlmer meer ons erf."
Opmerkelijk dat er geen enkel PvdA raadslid aanwezig was. Kennelijk was er sprake van fractieberaad omdat Harry Verzijl, fractievoorzitter, morgen op vakantie gaat. En dan moeten er wel een paar klokken gelijk worden gezet. Tussen Amsterdam en New York is het namelijk 7 uur tijdsverschil. En dat kan schelen in een coalitiecrises.
Opmerkelijk ook dat Henk de Boer, fractievoorzitter CDA, afgelopen week al 3 keer contact heeft gehad met Hans Res op zijn vakantieadres in Canada en dat stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet het niet gelukt is om hem aan de lijn te krijgen c.q. dat Hans Res niet reageert op ingesproken voice-mails.
 
Lees meer...
Hans Res
 
Het hele gedoe rond portefeuillehouder Hans Res lijkt behoorlijk te escaleren. Harry Verzijl was al kritisch in zijn bijdrage op de PvdA site Zuidoost. Maar vandaag heeft hij daar een tekst aan toegevoegd die ik niet anders kan zien als een regelrechte oorlogsverklaring aan het CDA Zuidoost en fractievoorzitter Henk de Boer in het bijzonder.
 
Harry Verzijl Henk de Boer
 
Het is mij volstrekt onduidelijk waarom Harry Verzijl zo op ramkoers ligt. Hij constateert, terecht, een politiek feit (de beroemde bonnetjesaffarie binnen het CDA). Maar reageert, als door een wesp gestoken, op een brief van Henk de Boer waarin kritische vragen worden gesteld aan de fractievoorzitter van de PvdA ( eerlijk gezegd in deze situatie niet echt slim van de CDA-fractie Zuidoost). Maar is het dan wel slim om zo heftig te reageren en eigenlijk een basis te leggen om de coalitie op te blazen. Enige vergelijking met vorig jaar toen Harry Verzijl GroenLinks in de ban deed komt bij mij naar voren.
 
                  PvdA Zuidoost
 
Wat is er aan de hand binnen de PvdA? Op de site las ik ook dat er 24 augustus een extra ledenvergadering is, op verzoek van een aantal leden. Centraal staat daar het functioneren van het afdelingsbestuur. Zijn er weer problemen rond de procedures van kandidaatstelling zoals 4 jaar geleden? Of is de PvdA Zuidoost bezig met een een eigen zelfreinigend proces? Via een speciaal telefoonnummer kunnen leden zich aanmelden voor die vergadering, met opgave van relatie nummer en postcode. Klinkt heel wantrouwend en voorspelt een heftige en emotionele vergadering. De uitkomsten daarvan zullen angstvallig geheim worden gehouden. Maar dat zal niet lang duren, want er zijn genoeg PvdA-ers die (al of niet uit onvrede) naar buiten komen.
Kortom, in tegenstelling tot het weer op dit moment, hebben we te maken met een politiek hete zomer. En dan moet de campagne nog beginnen. Wordt in ieder geval een uitermate interessante campagne. Ik krijg er nu al zin in.
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl