gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 

###################################################

Gerard Kempers, schrijver van deze weblog, is op
donderdag 29 september 2005 overleden.
 
Gerards familie en vrienden hebben zich enorm gesteund
gevoeld door de vele uitingen van medeleven.
 
Op de website van zijn politieke partij Leefbaar Zuidoost
staan informatie, foto en links naar reacties.
www.leefbaar-zuidoost.nl nu: www.ozo-amsterdam.nl 
 
Philip Tagg, bijzondere vriend van Gerard, schreef een
personal statement (in het engels).
http://tagg.org/zmisc/GKobit1.htm
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
Beheer weblog:
HenkJvdBelt@Gmail.com
 
Correspondentie-adres:
fam Hoitink, Brahmsstraat 59, 6904 DB Zevenaar
 
Gerards familie en vrienden


###################################################

Lees meer...   (11 reacties)
Wouter Bos on tour.
 
Zag gisteren op Razo TV (lokale omroep Amsterdam Zuidoost) een uitzending over het bezoek van Wouter Bos aan het stadsdeel. Het was zeer aandoenlijk. Wouter Bos die vertelt dat zijn beelden over Zuidoost (lees de Bijlmer, want ook hij kijkt niet verder dan zijn neus lang is) niet meer kloppen en dat er veel verbeterd is. Sterker nog, hij wil andere gemeenten c.q. stadsdelen aanmoedigen om in Amsterdam Zuidoost te gaan kijken hoe het daar gebeurd. Prachtig zou je zeggen, maar ik vond het allemaal wel heel erg gratuit. Tijdens een lunch in de Smeltkroes (CEC gebouw) konden vertegenwoordigers van belangengroepen (Surinaams/Antilliaans/Afrikaans) hun zegje doen. Geen debat over bv. integratie, maar een éénrichtingsverkeer van allochtone belangengroepen richting de partijleider van de PvdA. En Wouter Bos hoorde het allemaal braaf aan, riep tussendoor nog eens succes. Ik had een stevig debat verwacht tussen Wouter Bos en bewoners van Zuidoost. Maar niets van dat alles. In de eerste plaats omdat er kennelijk alleen maar belangengroepen waren uitgenodigd en geen bewoners en in de tweede plaats omdat het natuurlijk wel een feestje van de PvdA moest zijn. Dus waren Elvira Sweet en Els Verdonk prominent ( maar in de uitzending enigszins ongeïnteresseerd) aanwezig.
 
Wat zijn nu de echte politieke uitgangspunten van de PvdA?
 
Mijn vraag bij dit soort bijeenkomsten is dan altijd: "Waarom praten we altijd over de Bijlmer en in het verlengde daarvan het belang van allochtone groeperingen"? Waarom wordt in dat soort bijeenkomsten niet gesproken over het belang van alle bewoners van Zuidoost. Waarom zie ik bij die lunch geen mensen uit bv. Holendrecht of Venserpolder die ook met grote problemen te maken hebben? Omdat daar als PvdA je primaire belang niet ligt?. Het heeft kennelijk te maken met de roots van de PvdA Zuidoost die voornamelijk liggen in de Surinaamse/Antilliaanse traditie. Niets mis mee , maar suggereer niets meer dan dat. Is het ook voor de Holendrechters en andere inwoners van Gaasperdam en Venserpolder duidelijk.
Overigens vond ik de enige zinnige opmerking in die uitzending die van Elvira Sweet die zei dat het weliswaar (met de vernieuwing) goed gaat maar dat het allemaal nog heel erg broos is. En zo is het.
 
Lokale omroep Amsterdam Zuidoost
 
Merkwaardig vond ik de bijdrage van Frits van Eyck van Razo. Je zendt als lokale omroep de bijeenkomst uit en geeft daar ook nog eens een statement af. Door impliciet te zeggen dat hij (Frits) het jammer vond dat de onderhandelingen destijds tussen PvdA en CDA (2003) stuk waren gelopen gelopen. Vervolgens ook nog eens het twee-wekelijkse gesprek op Razo televisie met het DB uitmeten. Onder het mom van transparantie en communicatie. RAZO blijkt dus niets anders te zijn dan een propagandamachine voor DB, coalitie en vooral de PvdA.
Ik vind dat een bedenkelijke journalistieke houding. RAZO bewijst zich daarmee geen dienst, integendeel, lijkt daarmee een spreekbuis te zijn van belangengroeperingen en de gevestigde politiek in plaats van een onafhankelijke lokale zender voor iedereen in Amsterdam Zuidoost. Jammer. Eerder heb ik een pleidooi gehouden voor RAZO, in het kader van de Amsterdam Programma Raad (APR). Begin echter de overwegingen van de APR zo langzamerhand te begrijpen. 
Lees meer...
                    
 
Het Parool pakte vandaag breed uit met artikelen over de veiligheidsindex 2004 die gisteren is gepubliceerd. Net herstellende van een fikse griep had ik het gevoel weer mijn bed te moeten induiken en mijn dekbed over mijn hoofd te trekken. Om zo te ontkomen aan een onveiligheidsgevoel.
 
 Nellestein
 
In een bijdrage van Martijn Swindels wordt gesproken dat bewoners van Nellestein (waar ik zelf woon) zich onveilig voelen. Heb ik iets gemist de afgelopen dagen toen ik met aspirine en sapjes in de weer was om de gevolgen van de griep te lijf te gaan. Of heb ik nog steeds koorts en zat ik ijlend vandaag Het Parool te lezen?
Nee, van aanhoudende koorts is geen sprake als je het artikel verder leest. Want het gaat helemaal niet om dat Nellestein onveilig zou zijn. Quote: "Op het eerste gezicht is buiten station Gaasperplas niet te zien waarom Nellestein in de veiligheidsindex van de gemeente zo slecht scoort. Er lopen geen zwervers of junks over straat." Dat klopt als een bus.
Het artikel gaat alleen maar over de metrolijn 53 naar Gaasperplas (eindpunt voor Nellestein). Mensen voelen zich niet prettig in die metro en op de metrostations. Dat is helemaal niets nieuws. Dat is al jaren zo. Smerige metrostellen, "unheimische" metrostations, junks die in de metro gebruiken. Dat levert onveiligheidsgevoelens op. En de eerst verantwoordelijke daarvoor is het GVB. Die zou betere en effectievere controles moeten uitoefenen. En dan niet onderaan de roltrappen maar boven op de stations bij het verlaten van de metro. Het probleem is dus de metro. Ik vind het daarom erg kort door de bocht van Martijn Swindels om te zeggen dat Nellestein onveilig zou zijn. Een schoolvoorbeeld van (verkeerde) interpreterende journalistiek. Kom maar eens kijken op een mooie lentedag hoe mooi, rustig en veilig Nellestein is.
 
              Bijlmer Hoogbouw
 
"De Bijlmer vergt volharding" kopt Marieke Monden op dezelfde pagina in Het Parool. Dan gaat het over de drugsoverlast. Volgens het Crisis Onderzoeks Team (COT) zal de drugsoverlast in de Bijlmer verergeren of gelijk blijven als de gemeente haar beleid niet bijstelt.
Volgens de onderzoekers is de schade die door de hoogbouw is ontstaan zo groot dat er "op korte termijn niet snel winst zal worden geboekt bij het bestrijden van drugsoverlast en drugscriminaliteit." Ik ga ervan uit dat het COT een gedegen onderzoek heeft gedaan om tot dit soort conclusies te komen. En daarbij ook de voorstellen en plannen van het stadsdeel (breed gedragen door partijen in de stadsdeelraad) heeft betrokken. Hoewel het veel te lang heeft geduurd is er de afgelopen maanden fiks beleid ontwikkeld op het bestrijden van de drugsproblematiek en daaraan gerelateerd de drugscriminaliteit. Zie ook (2e deel van) mijn log van 09 februari 2005
Onder druk van de stadsdeelraad zijn er een aantal ferme stappen gezet. Daarmee is de problematiek niet van vandaag op morgen opgelost. We zullen als stadsdeelraad de druk op de ketel moeten houden om te voorkomen dat het ons allemaal weer tussen de vingers wegglipt. En dat de doelstelling voor 2005 (25% vermindering van drugsoverlast) wordt gehaald. Door repressie (politieoptreden) en zorg (opvang, zinvolle tijdsbesteding etc.). De eerste stappen zijn eindelijk gezet, nu maar hopen dat de vervolgstappen ook daadkrachtig worden gezet om te voorkomen dat het COT in haar sombere analyse gelijk krijgt.
 
               
 
Ook uit deze veiligheidsindex blijkt weer dat veiligheid een relatief begrip is. Amsterdam is veiliger geworden (objectieve veiligheid) terwijl het onveiligheidsgevoel (subjectieve onveiligheid) niet afneemt en zelfs in bepaalde gebieden toeneemt. Dat heeft vooral te maken met bijvoorbeeld slecht beheer van de openbare ruimte (vuil en afval), slecht en achterstallig onderhoud van woningen, smerige metro's en (matig verlichte) metrostations.
 
 
Driemond. de veiligste buurt in Amsterdam (Zuidoost)
 
Maar er is ook positief nieuws voor Amsterdam Zuidoost. Driemond (ook Zuidoost) blijkt uit de veiligheidsindex de veiligste buurt te zijn in geheel Amsterdam. 
 
 
Lees meer...
De dienst Onderzoek en Statistiek (O&S) heeft gisteren de Diversiteits- en Integratiemonitor 2004 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Amsterdam steeds meer gebieden telt waar het merendeel van de bevolking bestaat uit niet-Westerse allochtonen zoals Marokkanen, Turken en Surinamers.
 
               Jeroen Slot, dienst O&S.
 
Zo zou in Bijlmer Centrum (zeg maar de E/D buurt) acht van de tien inwoners van niet-westerse afkomst zijn terwijl in Bijlmer Oost (G en K buurt) ook veel allochtonen wonen. Dat zou dan ook weer gevolgen hebben voor bv. het bestaan van zwarte en witte scholen.
Volgens Jeroen Slot van O&S zou de kans op contact tussen verschillende bevolkingsgroepen succesvoller zijn als de overheid (de gemeente en/of het stadsdeel) dat beter zou organiseren.
 
 
    Slopen en dan bouwen.
 
In Amsterdam Zuidoost zijn we volop bezig met de vernieuwing van de Bijlmermeer. Met onder meer als doel om de "zwarte middenklasse" te behouden dan wel weer naar Zuidoost te trekken. Om een betere wooncarrière te bewerkstelligen. Daar zijn de meningen over verdeeld. De één vindt dat de vernieuwing zijn gewenste effect heeft, de ander vindt juist van niet. Grote leegstand in nieuwbouwwijken. Koopprijzen die de pan uitrijzen. Anderen vinden weer dat door de vernieuwing bewoners van de Bijlmer de wijk worden uitgejaagd omdat ze a. geen nieuwe woning kunnen kopen of b. (sociale) huurprijzen te hoog zijn.
Wat betreft Amsterdam Zuidoost lijkt mij het onderzoek van O&S dan ook een beetje te kort door de bocht. Het klopt dat bv. in Bijlmer Centrum een grote concentratie is van allochtone (Surinaamse/Antilliaanse/Afrikaanse) bewoners. Maar de komende jaren zal daar ook flink worden gesloopt en zal er nieuw (laagbouw en beperkte hoogbouw) worden gebouwd. Dat zal, is de hoop van het stadsdeel, een ander beeld moeten opleveren.
Maar is dat ook zo? Daar heb ik mijn twijfels over. De vernieuwing is, in mijn ogen, nog steeds een stenen vernieuwing die op het eerste oog aardig en succesvol lijkt, maar nu al "verzakkingen" vertoont. Kijk naar Ganzenhoef (appartementen staan weer massaal te koop), kijk naar Laag Koningshof waar woningen niet verkocht worden en oorspronkelijke plannen voor bv. watervilla's niet worden gerealiseerd. En dan moeten Laag Kralenbeek, Kempering, Klieverink en Kouwenoord nog gebouwd worden.
 
  stenen bouwen is gemakkelijk,sociale cohesie minder.
 
Het antwoord op de uitkomsten van het O&S rapport van gisteren zou inderdaad kunnen zijn: probeer een mix te vinden tussen allochtone en autochtone bewoners. Het idee dus van de Bijlmervernieuwing. Maar die blijkt dus ook helemaal niet te werken. Omdat in de eerste plaats wordt gedacht vanuit ruimtelijke vernieuwing (stenen) en in de 2e plaats de Sociaal Economische vernieuwing (SEV) zich uitsluitend richt op ,wat ik maar noem, wat "zwak, ziek en misselijk" is. Geen misverstanden daarover. Ik vind dat zwakkeren in de samenleving geholpen moeten worden, maar het is een utopie te veronderstellen dat je ruimtelijke vernieuwing succesvol kunt maken met een SEV-beleid zoals dat door het stadsdeel op dit moment wordt gevoerd. De "zwarte middenklasse" zit niet te wachten op empowerment, maar wil gewoon waar voor zijn geld. Goede woningen, een goede woongeving etc. etc. En met empowerment, hoe goed bedoeld ook, komen mensen niet terug in hun oude woonomgeving.
Zeg dan eerlijk waar je mee bezig bent. Wij willen een grotere ("zwarte") middenklasse en als dat ten koste gaat van de ("zwarte") onderklasse dan is dan maar zo. Dat is eerlijk, dat is duidelijkheid scheppen.
 
Ik voel mij aangesproken
 
En natuurlijk krijg ik dan de vraag: wat vind jij nu zelf? Terechte vraag. En dus ook een antwoord. Ik vind het versterken van de middenklasse in Amsterdam Zuidoost geen verkeerde strategie. En dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van een deel van de "zwarte" onderklasse. Daar moet je eerlijk over zijn. Je moet je ambities als stadsdeel helder neer zetten. En vooral geen valse verwachtigingen wekken met empowerment en andere onduidelijke projecten. Dat bedoel ik dus met het echec van de Sociaal Economische Vernieuwing. Aan de bovenkant realiseren van ruimtelijke vernieuwing, aan de onderkant mensen "pamperen" terwijl je weet dat ze in die ruimtelijke vernieuwing nooit, never, aan de bak komen. Die mensen moet je op een andere manier helpen en bijstaan. De landelijke overheid is daarbij de belangrijkste speler in bv. het armoedebeleid.
Wees daar eens gewoon eerlijk in. In plaats van prachtige ideologische verhalen op te hangen.
Lees meer...   (9 reacties)
                   
 
Het NOS-journaal maakte melding van het feit dat de verplichte inburgering (zoals minister Verdonk wil) in het land van herkomst ook geldt voor Surinamers die zich in Nederland willen vestigen. Zo'n cursus zou € 350,-- kosten, volgens ingewijden.
Opmerkelijk omdat uitgerekend Surinamers goed (soms wel beter) op de hoogte zijn van de Nederlandse cultuur en doorgaans ook heel goed Nederlands spreken. De twee belangrijkste elementen uit de inburgeringscursus. 
Boris Dittrich, fractievoorzitter D66 in de 2e Kamer, sprak daar in een NOS-journaal interview in het winkelcentrum Amsterdamse Poort ook zijn verbazing over uit. Ook hij vond dat uitgerekend Surinamers de Nederlandse taal -en cultuur goed beheersen en daarom uitgesloten zouden moeten worden van de verplichting tot het volgen van een inburgeringscursus.
 
Boris Dittrich, fractievoorzitter D66 2e Kamer
 
In een besneeuwde Amsterdams Poort stond Dittrich moederziel alleen zijn verhaal te houden voor de NOS-camera. Het eindshot was dan ook kenmerkend: sloffend door de sneeuw liep hij langzaam uit beeld.
Wat deed Dittrich in de Amsterdamse Poort? Boodschappen doen? Op werkbezoek? Als dat laatste het geval was dan was zijn achterban in Zuidoost (is die er nog?) daarvan kennelijk niet van op de hoogte. Niemand van D66 Zuidoost (ook niet Rudy Speaar) was daarbij aanwezig. Maar ook geen stadsdeelbestuurders etc. Laten we het dan maar op houden dat hij boodschappen kwam doen. Maar ik vrees dat de NOS weer eens het stereotiepe beeld van Zuidoost (de Bijlmer) als "provincie"van Suriname uit de kast heeft gehaald. Ik kan mij de conversatie tussen de bureauredacteur van het NOS-journaal en Boris Dittrich wel voorstellen: "Mijnheer Dittrich, wij willen graag uw reactie op het idee van minister Verdonk dat ook Surinamers een inburgeringscursus moeten volgen. Wat dacht u van een locatie in de Bijlmer?
Strak plan, aldus Dittrich, kan ik gelijk boodschappen doen in de Amsterdamse Poort." Zo ongeveer moet het gegaan zijn. Kamerleden die even een quote geven en dan ijlings weer vertrekken.
 
  Prima winkelen daar Boris. Toch?
Lees meer...
Taibah-moskee A'dam boos op VPRO

AMSTERDAM De Taibah-moskee in Amsterdam Zuidoost is boos over het "tendentieuze beeld" dat de VPRO zondag in het televisieprogramma 'Het geluk van Nederland' van de moskee gaf.
Volgens vice-voorzitter R. Abdur Rahman van de World Islamic Mission (WIM), waaronder de moskee valt, bevat de reportage enkele uitspraken van de imam van de Surinaams-Pakistaanse moskee, die de gelovigen lijkt op te roepen zich van de Nederlandse samenleving af te zonderen. De VPRO verontschuldigde zich dinsdag voor een vertaalfout. Ook zijn uitspraken uit hun verband gerukt of verkeerd geïnterpreteerd, aldus R. Abdur Rahman.
 
Bron: teletekst.
________________________________________________________________ 
 
Commissie Middelen 01 maart 2005 
 
Ernest Owuso Sekyere (LOS)
 
Verder vanavond de cie Middelen. Ondanks de zeer magere agenda was het toch weer verbazingwekkend hoe commissieleden een agendapunt geheel een andere wending kunnen geven. Op verzoek van Lidy Hinfelaar (GroenLinks) was bv. de notitie m.b.t. Sociaal Economisch Overleg (SEO) geagendeerd. Maar door ziekte kon Lidy niet aanwezig zijn. In overleg met GroenLinks was daarom besloten het punt tot nader orde te verdagen. Maar Owuso Sekyere (LOS) wilde het toch bespreken en begon een heel betoog over armoedebestrijding en het feit dat heel veel kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En verwees daarbij naar een uitzending van Premtime die vanavond zou worden uitgezonden. Afgezien van het feit dat wij daar al eerder een discussie over hebben gevoerd had zijn betoog (en dat van anderen) niets van doen met de notitie SEO. Sterker nog, waande ik mij in de commissie Maatschappeling Ontwikkeling (MO) in plaats van de cie. Middelen. Armoede en de gevolgen daarvan is een belangrijk onderwerp, daar geen misverstanden over, maar dit was een goed voorbeeld van "the wrong discussion in the wrong setting." 
Ook het voorstel voor een simpele aanpassing van de verordening op de rekeningencie liep uit op een uitgebreide discussie omdat GroenLinks plotseling de hele verordening ter discussie ging stellen. Op zichzelf hun goed recht, maar daar ging de voordracht niet over.
Kortom het duurde toch weer langer dan ik had gedacht. Maar niettemin hebben we een record gevestigd door om 21.25 uur de vergadering af te sluiten.
Lees meer...
 
 
                             
 
 
Op initiatief van Leefbaar Zuidoost zijn vanaf 22 februari 2005 de raadsvergaderingen live te volgen via webradio. Daarmee heeft Amsterdam Zuidoost een primeur als eerste stadsdeel in Amsterdam die bewoners de mogelijkheid biedt om via webradio de discussies in de deelraad te volgen. 
 
     
 
          Voor meer informatie of
 
                  
Lees meer...
                       
 
Uit een onderzoek van het dagblad Trouw is gebleken dat de burgers van Nederland de informatie van de media op een veel grotere waarde schatten dan die van de politiek.
Zo zegt 84,2% informatie via televisie te vertrouwen, 75,7% van radio en 71,6 van kranten.
Als het om de politiek gaat is dat resp. 42,9% van de regering, 42,6% van het parlement en de politieke partijen scoren wel heel schamel met 24%.
Dat de politiek niet echt populair is in dit land was natuurlijk al langer duidelijk. Maar ik vraag mij wel af hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. Want hoe komt de informatie van regering, parlement en politieke partijen bij de burgers? Volgens mij in 90% van de gevallen via de media. Als het in de krant staat of op televisie komt is het betrouwbaar, als het op een andere manier tot ons komt duidelijk minder. Ik kan dat niet helemaal rijmen. Wat is het verschil tussen een one-liner van Wouter Bos (PvdA) op radio -en televisie en een folder van de PvdA waar diezelfde one-liner een prominente rol speelt?
 
                                                      
 
Opmerkelijk is ook dat uit het onderzoek van Trouw blijkt dat bij kranten de zg. kwaliteitskranten als NRC, Volkskrant en Trouw lager scoren dan bv. Telegraaf, Algemeen Dagblad en zelfs ook de regionale bladen. De Vox Populi hebben kennelijk meer impact (en dus ook vertrouwen) dan de wat minder "hijgerige" kranten.
Overigens had de redactie van Trouw daar een list voor bedacht. Lezers van NRC, Volkskrant en Trouw zijn doorgaans veel kritischer, reden waarom ze de berichtgeving niet zo gauw voor zoete koek aannemen en daardoor lager scoren op de factor betrouwbaarheid.
 
                                       
 
Kortom, interessant onderzoek, maar ook niet meer dan dat. Ik ben bang dat dit weer zo'n onderzoek is geweest waar appels met peren is vergeleken. De enige conclusie die ik kan delen is dat burgers weinig vertrouwen hebben in de politiek en politieke partijen. Maar dat is decennia al een open deur, dus ook geen nieuws. Interessanter zou zijn om te lezen hoe en op welke manier de interesse in politiek en politieke partijen, zeg maar vanaf de jaren zeventig vorige eeuw, tot een dramatisch dieptepunt is gedaald. Daar kun je dan een debat over voeren en oorzaak en gevolg benoemen.
Niet over een mededeling in de Telegraaf (betrouwbaarheid rond de 75%) dat Wouter Bos "het licht" heeft gezien en denkt over te stappen naar de Christen Unie. Waar of niet waar?
 
     
                                   Wanneer is nieuws betrouwbaar?
     Het gerucht, een persbericht of de eigen waarneming van een journalist?
Lees meer...   (2 reacties)
 Tweewekelijks blad over zorg en welzijn
 
Interessant artikel van Martin Zuithof in het blad Zorg en Welzijn over de aanbesteding van het welzijnswerk in Zeeburg (mei/juni 2003). In een interview met directeur Hans Zuiver van Combiwell (naast Alcides één van de mogelijke aanbieders toen) wordt gewag gemaakt van onoirbare praktijken. Zo zou Alcides destijds voorkennis hebben gehad van de financiële situatie bij de toen failliete stichting Welzijn Zeeburg en zou Alcides al voor het faillissement van die stichting al hebben gesproken over fusie of overname. Voor de precieze details verwijs ik naar het interview van Martin Zuithof met Hans Zuiver.
 
 Interview Martin Zuithof met Hans Zuiver
 
Interessanter is echter dat in het bewuste interview wordt gesproken dat de financiële positie van Alcides (begin 2003) al lang was omstreden. Sterker nog, de hoofden welzijn van stadsdeel Overamstel en Zuidoost hadden in februari (2003, GK) uitleg gegeven over de problemen met Alcides. Daarvan zegt Hans Zuiver: "Daar waren twee ambtenaren vanuit Zeeburg bij, ik was daar zelf ook bij. Herrema en Elatik (PvdA bestuurders Zeeburg, GK) konden gewoon weten dat Alcides een groot financieël probleem had." Ambtenaren uit Zuidoost ( en Zuideramstel) hadden dus in februari 2003 Zeeburg al aangegeven dat het niet goed ging met Alcides. !!!! Maar toch ging in juni 2003 Zeeburg (na een dubieus rapport van KMPG) in zee met Alcides.
Interessant omdat tot aan de dag van vandaag de raad in Zuidoost is en wordt voorgehouden dat het DB c.q. het ambtelijke apparaat tot aan de beruchte inspraak van 19 juni 2003 niet op de hoogte was van enig financieël probleem bij Alcides.
Interessant ook omdat vandaag een bericht verscheen in Het Parool dat het forensisch rapport van Ernst & Young over de betrokkenheid van bestuurders bij het Alcides faillisement weer is uitgesteld tot eind maart/begin april. Het schijnt dat er door advocaten een heroïsch gevecht wordt gevoerd over wat er wel en niet in het rapport zou mogen staan. Wie voor wat aansprakelijk gesteld zou kunnen worden
OK, In Zuidoost is de zaak Alcides politiek afgekaart. Maar waarom heb ik nog steeds het gevoel dat de waarheid en niets anders dan de waarheid nooit boven tafel is gekomen en misschien ook niet boven tafel komt, omdat bepaalde mensen c.q. partijen die waarheid liever niet in de openbaarheid willen hebben. Zolang ik dat gevoel heb zal ik (en gelukkig anderen met mij) blijven wroeten in die Alcides beerput.
Het is, wat mij betreft, nog niet gedaan met die Alcides affaire. Politiek niet maar zeker ook niet wat betreft de aansprakelijkheid van betrokken bestuurders destijds.
 
Gaat die echt een keer open of blijven we collectief op het deksel zitten? En wie zijn dan wij? Ik kan mij namenlijk niet voorstellen dat één persoon (Alcides bestuursvoorzitter van Wingerden) dat allemaal in zijn eentje heeft bekoksstoofd. En als dat wel zo zou zijn dan kunnen we vaststellen dat de naïviteit en het gebrek aan (publieke) controle door politieke bestuurders (en in hun kielzog coalitie partijen) zorgwekkende vormen heeft aangenomen.
Lees meer...   (3 reacties)
 Prem Radhakishun       
 
Zo luidt de titel van de column van Prem Radhakishun gisteren in Het Parool. Hoewel, volgens Prem, mensen niet zitten te wachten op de mening van de ene columnist op de andere neemt hij dit keer Ellin Robles onder vuur. Dat mag natuurlijk, vrijheid van meningsuiting tenslotte, maar ik vind dat hij wel erg kort door de bocht gaat.
Hij hekelt het standpunt van Robles dat de Stida debatingclub een overblijfsel is van het Zwart Beraad van pakweg 10 jaar geleden. Ikzelf ben daar inmiddels een aantal keren bij aanwezig geweest en ik kan mij de oprispingen van Robles op dat punt goed voorstellen. Zie mijn vorige log: ik word er zo moe van.....
Vervolgens vergelijkt hij Robles met Theodor Holman. In tegenstelling tot Robles weet Holman, aldus Prem, een balans te scheppen. "Ik kan Cohen prijzen als Theodor hem uitscheldt......Ik kan voor het recht van moslims pleiten omdat Theodor de gevaren van het extremisme permanent benoemt....Ik kan de liefde voor elkaar prediken, omdat Theodor het over de gevaren van het omarmen heeft.......etc." Broeders in verbondenheid als het gaat om de moord op de vrije meningsuiting? Maar tegelijkertijd toch weer grenzen stellen aan diezelfde vrije meningsuiting?
 
 Ellin Robles
 
Met zoveel woorden zegt Prem dat columnisten eigenlijk niet op elkaar moeten reageren. Dat ben ik met hem eens. Er zou anders misschien een soort inteelt discussie tussen columnisten kunnen ontstaan. Daar zitten mensen niet, en ik al helemaal niet, op te wachten.
Robles moet, volgens Prem (voorheen PvdA-er en nu prominent SP-er), haar pijlen richten op de machtige witte vrienden van buurtwerk Zuidoost, de voorloper van Alcides. Als er één is geweest die dat gedaan heeft is het Ellin Robles. Sterker nog, de PvdA maffia (incl. Albert van Wingerden) in het welzijnswerk altijd heeft gehekeld.
Prem verwijt Robles dat ze haar frustaties m.b.t. Alcides afreageert op stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet door opmerkingen als mooie kleertjes en een koket kapsel. Prem vindt dat badinerend en zelfs beledigend. Nou ja......!!!, Ik heb Prem wel eens ergere dingen horen en zien zeggen. Helemaal niets mis mee, maar om een collega columniste op geen inhoudelijke gronden onderuit te schoffelen vind ik wel erg goedkoop en vooral gemakkelijk. Zeker als je dat afzet tegen een andere columnist die, als het gaat om "beledigend" en provocerend ( waar ik ook geen bezwaar tegen heb overigens), de grens mijlen verder trekt. Prem, je gaat mij toch niet wijsmaken dat er verschillen zijn in het opzoeken van de grenzen voor wat betreft de vrije meningsuiting? Mooie kleertjes en koket kapsel is badinerend en beledigend en dus onaanvaardbaar? Geitenneukers etc. is OK? Je bent hopelijk toch ook niet aanbeland in het kamp van mensen die vinden dat je openlijk geen kritiek mag hebben op zwarte, vrouwelijke, bestuurders?
 
                                         ijdeltuiten?
 
Maar goed, de ene ijdeltuit (Prem) is de andere niet (Theodor). En juist op ijdeltuiterij wordt Ellin Robles aangevallen. Als er één geen ijdeltuit is is het Ellin Robles wel.
Nee, Prem is een regelrechte ijdeltuit die zich aangevallen voelt: " Die middag (Parool 14-01-05, GK) had Ellin deze club (Stida debatingclub, GK) in haar column betiteld als een overblijfsel van het Zwart Beraad (onjuist, ik was- Prem dus, GK-tegenstander van het Zwart Beraad) en als een dubieuze Surinaamse kliek met informele macht die de baas is in Zuidoost. Ik kon erom lachen: het is toch geweldig als ons heel veel macht wordt toegedacht? "
 
Gelukkig kun je nog lachen Prem. Houden zo.  Maar wie zijn dan ons?
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl